Lamu Town on Lamu Island in Kenya

Nieuws

Kenia en Taiwan treden toe tot Delta Alliance

Gepubliceerd op
25 september 2014

Alterra Wageningen UR nam in 2009 het initiatief voor de oprichting van de Delta Alliance, het internationale kennisnetwerk dat de veiligheid en duurzaamheid van de deltagebieden in de wereld wil verbeteren. Met de toetreding van Kenia en Taiwan tot dit netwerk zijn inmiddels 14 delta’s over de hele wereld lid van deze organisatie, en ontwikkelen zij samen kennis om hun delta’s verder te ontwikkelen om beter het hoofd te kunnen bieden aan de specifieke bedreigingen in deltagebieden. Egypte en Nederland formaliseerden gisteren hun samenwerking met de Delta Alliance. Eerder hadden Argentinië en Bangladesh dat al gedaan.

Foto: Lamu stad op het eiland Lamu in de Delta van Kenia

Overeenkomst getekend

De oud-minister voor water van Egypte, Mohammed Abdel Motaleb, de ambassadeur van Taiwan in Nederland, James Lee, de vier betrokken Nederlandse kennisinstellingen (TU Delft,  Deltares, Unesco-IHE en Alterra Wageningen UR), en mevrouw Tineke Huizinga-Heringa als chair van de board van de Delta Alliance, ondertekenden tijdens de conferentie 'Deltas in times of climate change II', in Rotterdam een lidmaatschap overeenkomst.

Delta Alliance

Doel van de ‘Delta Alliance’ is het op gang brengen en houden van een dialoog over de ontwikkelingen en toekomst van delta’s. Voorzitter van de Alliance, Tineke Huizinga: “The Delta Alliance network aims at sharing experience, existing knowledge and deepening our understanding of worldwide deltas by new research”. De Delta Alliance is een netwerk van kennisinstellingen, non profit organisaties en overheden dat in Nederland in 2010 is opgericht en werd ondersteund door het onderzoeksprogramma ‘Kennis voor Klimaat’. Sindsdien zijn er 12 delta’s aangesloten bij de Delta Alliance, namelijk delta’s uit Argentinië, Bangladesh, Brazilië, China, Egypte, Indonesië, Mozambique, Myanmar, Nederland, USA-Californië, USA-Louisiana en Vietnam.

Uitdagingen voor delta's

De Delta Alliance vergeleek voor 14 delta’s de mate van veerkracht om om te kunnen gaan met grote veranderingen. Grote urbanisatiedruk, grote veranderingen in de landbouw, toenemende vraag naar water van een goede kwaliteit en daarbovenop de gevolgen van klimaatverandering zijn grote uitdagingen. Om voorbeelden van duurzame oplossingen te laten zien, ontwikkelde de Delta Alliance een Toolbox for Adaptive Delta Management (www.delta-alliance.org).