Nieuws

Kennis over ‘Waarde van Groen’: verleden, heden en toekomst

Published on
18 maart 2014

Onderzoek naar de ‘waarde van groen’ binnen het gelijknamige BO-thema heeft een breed palet aan inzichten opgeleverd. Het essay ‘Investeren, besparen en verwaarden’ beschrijft de diversiteit aan onderwerpen (van maatschappelijk verantwoord ondernemen tot aan groene groei, en alles wat daar tussen zit), analyseert de onderzoeksresultaten, en geeft richting aan nieuwe kennisvragen.

Monotoon of saai kan je het onderzoek binnen het BO-thema ‘Waarde van Groen’ niet noemen. Op uiteenlopende onderwerpen en vanuit verschillende invalshoeken hebben tal van onderzoekers de afgelopen drie jaar bijgedragen aan dit onderzoeksthema. Onderwerpen die werden aangesneden, varieerden van monetaire waardering van ecosysteemdiensten tot aan groen ondernemen door landgoederen, en van verdienconcepten voor bermgras tot aan groene groei.

Als gevolg van het zakelijke natuurbeleid van Henk Bleker, was verreweg het meeste onderzoek aanvankelijk gericht op het creëren en stimuleren van ondernemerschap binnen het traditioneel groene werkveld. Dit met als doel geld te verdienen met natuurbehoud, en minder afhankelijk te worden van het staatsinfuus. Onder de huidige staatssecretaris Sharon Dijksma is een beweging gaande om natuurbehoud meer via de traditioneel economische sectoren te laten verlopen. Termen als ‘circulaire economie, ‘no net loss’ en maatschappelijke verantwoord ondernemen komen hierbij steeds meer aan de oppervlakte drijven.

Nieuwe kennisvragen liggen dan ook vooral op dit laatste terrein. Vergroening wordt gebruikt als ‘aanjager’ van de economie. Met de groene groeistrategie worden nieuwe verdienmodellen ontwikkeld, met als grootste uitdaging de brede implementatie ervan in de praktijk. Verder dient het BO-onderzoek uitgebreid te worden naar nieuwe terreinen, waaronder MKB, banken en financiers.