Nieuws

Kennis vissers bron voor inzicht in veranderingen in visbestanden IJsselmeer en Markermeer

Gepubliceerd op
22 november 2016

Door middel van een recent ontwikkelde enquête wordt de praktijkkennis van IJssel- en Markermeervissers verzameld over verandering in visbestanden. Dit biedt de visserijsector een kans om meer betrokken te zijn bij de toestand beoordeling van de vissoorten. Het gaat om de bestanden van aal, rode baars, snoekbaars, blankvoorn, brasem, wolhandkrab, bot en spiering op het IJssel- en Markermeer (inclusief het IJmeer).

De enquête is tot stand gekomen naar aanleiding van een bespreking tussen IJsselmeervissers, Stichting Transitie IJsselmeer en onderzoekers. Bij voldoende draagkracht kan de enquete van Wageningen Marine Research uitgroeien tot een jaarlijks terugkerende enquête. Daarnaast hopen we dat het bespreken van de resultaten een stap vormt naar meer samenwerking tussen de visserij en wetenschap over bestanden op het IJssel- en Markermeer.

Geinspireerd door de Fishers’ North Sea Stock Survey

De IJssel- en Markermeer-enquête is geïnspireerd op de Fishers’ North Sea Stock Survey, een enquête over een aantal commerciële visbestanden in de Noordzee die van 2002 tot 2015 plaatsvond. Deze is uitgegroeid tot een internationaal erkende bron van informatie voor wetenschappers en beleidsmakers waaraan Noordzeevissers uit vijf landen jaarlijks deelnamen.

De enquêtes zijn op 3 november verstuurd naar vergunninghouders. De reacties zijn anoniem en worden door Wageningen Marine Research verwerkt, niet door derden. Kenniskring Visserij, de PO IJsselmeer en Stichting Transitie IJsselmeer bevelen het invullen van de enquete erg aan.

Update: Inmiddels is de inzending gesloten