NCOH antibioticumresistentie antibioticaresistentie ESBL

Nieuws

Kennisagenda ESBL in de voedselketen

Gepubliceerd op
16 juli 2015

Eind juni 2015 hebben Ministerie VWS en EZ een gezamenlijke aanpak tegen antibioticumresistentie aan de Tweede Kamer gepresenteerd. Voor de vormgeving van het vervolgbeleid wordt gebruik gemaakt van bouwstenen. De Kennisagenda ESBL in de voedselketen is een van de bouwstenen.

De Kennisagenda ESBL in de voedselketen heeft op basis van een literatuurscan en expertview de belangrijkste kennishiaten geïdentificeerd met betrekking tot voorkomen, verspreiding en mogelijke controle van ESBL-producerende bacteriën in de voedselketen en het milieu.

Op basis van de Kennisagenda is het mogelijk meer focus en prioritering aan te brengen in de toekomstige onderzoeksinspanning. Dit kan bijdragen om de aanpak van ESBL producerende bacteriën verder te concretiseren.

De belangrijkste kennisvragen kunnen worden gerelateerd aan de vijf thema’s:

  1. een verdere reductie van het gebruik van antibiotica;
  2. het realiseren van een duurzame en gezonde veestapel;
  3. het voorkómen van de verspreiding van ESBL’s in bedrijven en ketens;
  4. het vóórkomen van antimicrobiële residuen in de veehouderij, waarbij aandacht is voor de socioeconomische omgeving waarin de belanghebbenden (veehouders en dierenartsen) functioneren;
  5. de rol van gezelschapsdieren bij het ontstaan en de verspreiding van ESBL’s naar mensen.

Prioritering in het onderzoek zal in het najaar 2015 verder worden uitgewerkt. Begin 2016 zullen de ministeries EZ en VWS de uitwerking van het vervolgbeleid presenteren.

De Kennisagenda ESBL in de voedselketen is opgesteld door Wageningen UR.