Nieuws

Kennisarena Biobased Economy levert concrete acties op

Gepubliceerd op
24 juni 2014

In mei was bij het IDC Bollen & Vaste planten de 'Kennisarena Biobased Econmy - kansen voor bollentelers en vaste plantenkwekers'. Er zijn 4 onderwerpen vastgesteld waar het IDC Bollen & Vaste planten samen met de KvK/GoBio, Greenport Duin & Bollenstreek en Inholland actie op gaat ondernemen. Het Kenniscentrum Plantenstoffen stelt budget beschikbaar voor de uitwerking.

De thema’s zijn:

  1. Reststromen in de regio
  2. Samenwerking en ketenontwikkeling cosmetische industrie en sector
  3. Kleur- en geurstoffen uit kopafval van bloembollen
  4. Verzamelen van oude kennis op het gebied van gebruik van planten

Deelnemers aan de kennisarena, ondernemers uit de bollen- en vaste plantensector of andere ketenpartijen, die interesse hebben om deel te nemen aan één van onderstaande thema’s, kunnen contact opnemen met Barry Looman van het IDC.

Er zijn deze middag veel concrete ideeën en kennis uitgewisseld, de verslagen van de drie workshops zijn verzameld en geplaatst op de websites BloembollenWEB en GoBio.

IDC Bollen & Vaste planten

Het IDC Bollen & Vaste planten ondersteunt en stimuleert ondernemers in de Greenport Duin & Bollenstreek bij kennis- en innovatievragen. Het project wordt mede mogelijk gemaakt door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling van de Europese Unie en een bijdrage van de Provincie Zuid Holland. Binnen het IDC Bollen & Vaste planten zijn er 9 partners die gezamenlijk voor 50% cofinanciering zorgen en die expertise leveren voor de kennis- en innovatietrajecten voor ondernemers. Het gaat om de organisaties in de Greenport Duin & Bollenstreek: PPO Bloembollen, Hobaho, KAVB, Anthos, Bollenacademie, NAKtuinbouw, BKD, Kenniscentrum Plantenstoffen en Gemeente Lisse met support van de Rabobank Duin & Bollenstreek.