Kennisdag Paddenstoelen in Wageningen

Nieuws

Kennisdag Paddenstoelen in Wageningen valt in de smaak

Gepubliceerd op
13 maart 2015

Op donderdagmiddag 26 februari 2015 organiseerden de ZLTO sector paddenstoelen, DLV Plant, Wageningen UR Plant Breeding en telersvereniging Funghi in hotel de Wageningse Berg voor de eerste keer een Kennisdag Paddenstoelen. De kennisdag werd door 110 deelnemers bezocht. Door het wegvallen van het Productschap Tuinbouw en de bijbehorende programma adviescommissie is er geen goed klankbord meer voor communicatie en overdracht van kennis. Met de kennisdag is geprobeerd om in dat gemis te voorzien. Uit de reacties van de deelnemers bleek dat deze manier van kennisoverdracht en het directe contact met de onderzoekers hen heel goed beviel.

Na de opening van de middag door dagvoorzitter Anton Sonnenberg (Wageningen UR), werden 8 lezingen gegeven in 3 parallele sessies. Eén van de sessies was gewijd aan de resultaten van het EU-gefinancierd project MushTV waarin gewerkt werd aan beheersing van de schimmelziekte Trichoderma aggressivum in compost en aan de beheersing van de schimmelziekte Virus X (gepresenteerd door Rob Maas van telersvereniging Funghi). Johan Baars van Wageningen UR lichtte het belang van goede desinfectie en de op dat gebied behaalde resultaten in het MushTV-project toe. Inge Knijnenburg van FLM Foodingredients sloot op deze presentaties aan door te wijzen op het belang van reiniging en desinfectie in verband met voedselveiligheidseisen.

Voeding uit compost

In een tweede sessie werd door Anton Sonnenberg ingegaan op onderzoek naar de voeding die champignon uit de compost haalt. Bart de Leeuw (Havens) sloot op deze presentatie aan met een lezing over de mogelijkheden om met bijvoedmiddelen de voedingswaarde van compost voor de champignon te verhogen. De tweede sessie werd afgesloten met een presentatie door Johan Baars over smaakonderzoek in champignons en de kansen om met wilde lijnen en teeltmethoden de smaak van de huidige rassen te verbeteren.

Energiekosten champignonteelt

De derde sessie was geheel gewijd aan de mogelijkheden om de energiekosten in de champignonteelt te beperken. Jan Gielen en Erik Polman van DLV Plant gaven een toelichting op het gebruik van bedkoeling teneinde de teelt beter op kwaliteit te kunnen sturen, in combinatie met verschillende vulgewichten. Daarnaast werd een toelichting gegeven op de optimalisatie van het doodstomen van compost na de teelt. Binnen het project Energieke Paddenstoelentelers werd gerapporteerd over de mogelijkheden om de energierekening te reduceren door gebruik te maken van zonnepanelen, warmte/koude opslag en vergisting van champost.

De middag werd besloten door een lezing van Geert Hermans van de ZLTO, waarin werd ingegaan op de werkwijze, die het beste gevolgd kan worden om een innovatief idee uit te werken tot een nieuw bedrijf of nieuwe bedrijfstak.