Kenniskringdag Visserij: over familiebedrijven en samenwerkingsvormen

Nieuws

Kenniskringdag Visserij: over familiebedrijven en samenwerkingsvormen

Gepubliceerd op
27 maart 2014

Zaterdag 22 maart organiseerden LEI en IMARES een landelijke kenniskringbijeenkomst. Onder leiding van Maarten Mens werd gesproken over de toekomst van het project Kenniskringen Visserij, het familiebedrijf en over samenwerkingsvormen. Ruim zestig geïnteresseerden namen deel aan de bijeenkomst in het Vechthuis.

Jaar van het familiebedrijf

Kenniskringdag Visserij: over familiebedrijven en samenwerkingsvormen

2014 is het jaar van het familiebedrijf. Ilse Matser, directeur van het Nederlands Centrum voor Familiebedrijf, vertelde over de sterke en zwakke punten van familiebedrijven. Sterke kanten zijn bijvoorbeeld de betrokkenheid bij het bedrijf en het ondernemerschap dat in de genen zit. Zwakke punten kunnen zijn dat iemand in een familiebedrijf drie rollen tegelijk heeft, met drie verschillende doelen: die van familielid (iedereen moet gelukkig zijn), die van eigenaar (het bedrijf moet winst maken) en die van directeur (op elke positie de juiste persoon). Dat kan samenwerking en communicatie binnen het bedrijf bemoeilijken. In de groepsdiscussies die hierop volgden bleek dat dit een herkenbaar beeld is voor veel Nederlandse vissers.

Samenwerking maakt sterk

In de middag stonden samenwerkingsvormen centraal: horizontaal (tussen vissers), verticaal (in de keten) en internationaal (met collega’s in het buitenland). Kees Taal opperde om serieus naar verdergaande krachtenbundeling te kijken door “fusie”-mogelijkheden van bedrijven te onderzoeken.

Henk Scheele vertelde zijn inspirerende verhaal over drie aardappeltelers die onder de naam “Hoeksche Hoeve” samen zijn gaan werken en die succesvol een nieuwe afzetmarkt wisten aan te boren voor hun producten. Daarna discussieerden de aanwezigen over samenwerkingsvormen die we in Nederland al kennen en waar op ingezet zou kunnen worden.

Een sneltekenaar vatte alle discussies samen in mooie plaatjes.

Een sneltekenaar vatte alle discussies op de Kenniskringdag samen in mooie plaatjes.

Kenniskringen Visserij

Het project Kenniskringen Visserij gaat nog twee jaar door, dankzij financiering vanuit het Ministerie van Economische Zaken en het Europese Visserijfonds. De komende jaren worden benut om meer met thema’s te gaan werken die voor meerdere kenniskringen van belang zijn. De oude kenniskringen blijven bestaan, maar de thema’s staan centraal. Denk aan: vermarkting van vis, samenwerkingsvormen, aanlandplicht, zeebaars. etc. De website www.kenniskringvisserij.nl zal hierop aangepast worden.