Nieuws

Kenniskringen Visserij kunnen door

Gepubliceerd op
21 februari 2014

In januari van dit jaar heeft Staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken besloten om middelen uit het het Europees Visserijfonds beschikbaar te stellen voor het project Kenniskringen in de Visserij. Daarmee kunnen de in 2008 gestarte kenniskringen hun effectieve en innovatieve activiteiten ook in de jaren 2014 en 2015 voortzetten.

Bij het project Kenniskringen Visserij staan kennisvragen centraal. Kennisvragen die gericht zijn op economische en ecologische verduurzaming van de sector. Deze kennisvragen zullen meer thematisch gericht zijn en daardoor ook voor meerdere sectoren of kenniskringen van belang. Het gaat dan om kennisvragen op het gebied van markt en keten, discards, vistuigen, multi purpose ondernemerschap e.d. Wat dat betreft zullen we dus iets anders te werk gaan dan we in het verleden gewend waren, en zullen de kenniskringen meer samenwerken en samen activiteiten gaan ondernemen.

Het ministerie hecht grote waarde aan de bijdrage die de samenwerking tussen vissers en onderzoekers levert aan de verdere verduurzaming en economische versterking van de visserij. Het beschikbare budget ter grootte van € 1,4 mln. (incl BTW) is bedoeld voor beantwoording van kennisvragen vanuit de kenniskringen die gericht zijn op verduurzaming van de visserij. De opdracht is verleend aan LEI en IMARES die het project Kenniskringen organiseren.

Lees meer:


Het project Kenniskringen Visserij wordt gefinancierd door het Europees Visserijfonds – investering in duurzame visserij

eu-flag.gif