Nieuws

Kennismiddag precisielandbouw in de Achterhoek en Liemers voor loonwerkers

Gepubliceerd op
12 januari 2016

Dinsdagmiddag 19 januari organiseert het project Vruchtbare Kringloop Achterhoek Liemers een bijeenkomst voor loonwerkers over precisielandbouw op gras en mais. De bijeenkomst vindt plaats van 13.30 uur tot 16.00 uur op Proefboerderij de Marke in Hengelo (GLD). Loonwerkers zijn hier via Cumela voor uitgenodigd.

Het programma voor de kennismiddag precisielandbouw:

  • Welkom en korte inleiding op Vruchtbare Kringloop in de Achterhoek en de Liemers door projectleider Carel de Vries
  • Precisielandbouw in de praktijk door Ton Wilgers, Agrometius,
  • Bemesting in relatie tot opbrengst op perceelsniveau door Zwier van de Vegte van Proefboerderij de Marke
  • Ervaring van een loonwerker door Louis Claessens uit Heino
  • Inventarisatie van ervaringen uit de zaal met precisielandbouw
  • Samenvatting inventarisatie
  • Vervolgacties
  • Afsluiting

Vruchtbare Kringloop Achterhoek

In Vruchtbare Kringloop Achterhoek en Liemers (VKA) werken ruim 250 melkveehouders aan het verbeteren van de vruchtbaarheid van hun bodem. VKA inspireert en faciliteert melkveehouders om efficiënter met de mineralen op hun bedrijf om te gaan en zo steeds meer ‘toekomstproof’ te worden.

Voor de optimalisatie van bemesting, teelt en bodemvruchtbaarheid biedt precisielandbouw veel nieuwe mogelijkheden. Technologische ontwikkelingen op het gebied van informatie- en sensortechnologie, GPS en drones gaan snel. Daarom wil VKA graag samen met u samen aan de slag met nieuwe ontwikkelingen die bijdragen aan verbetering van het kringloopmanagement. U bent een heel belangrijk aanspreekpunt voor onze melkveehouders bij de introductie van precisielandbouw. Daarom gaan wij graag met u in gesprek.

Aanmelden

Mocht u geen uitnodiging hebben ontvangen dan kunt u zich alsnog aanmelden via info@vruchtbarekringloop.nl. U stuurt dan een e-mail

onder vermelding van deelname kennismiddag VKA.