Nieuws

Kennisportaal Ruimtelijke Adaptatie gelanceerd

Gepubliceerd op
16 oktober 2014

Het belang van ruimtelijke adaptatie, dus het aanpassen van onze omgeving aan de klimaatverandering, krijgt steeds meer aandacht. Klimaatverandering wordt daarbij niet alleen gezien als bedreiging, maar meer en meer ook als kans. Onlangs werd als hulp bij het benutten van die kansen het Kennisportaal Ruimtelijke Adaptatie gelanceerd, op een bijeenkomst waar ruim 90 partijen een intentieverklaring ondertekenden.

Overheden, marktpartijen, maatschappelijke organisaties, kennis- en onderwijsinstellingen gaan er samen voor zorgen dat ons stedelijk gebied in 2050 beter is ingericht tegen de gevolgen van hitte, droogte, wateroverlast en overstromingen. Deze ambitie is vastgelegd in een intentieverklaring. De ruim 90 partijen die de intentieverklaring ruimtelijke adaptatie gisteren tijdens het Festival Ruimtelijke Adaptatie ondertekenden, vertegenwoordigen zo'n 10.000 organisaties, bedrijven en instellingen in Nederland. Kees Slingerland ondertekende de verklaring namens Wageningen UR.  

Kennisportaal Ruimtelijke Adaptatie gelanceerd

Om ook in de toekomst prettig te kunnen wonen, werken en recreƫren in ons land moeten we onze steden en dorpen inrichten met het oog op de toekomst. Door samen te werken, kunnen we kansen benutten die de klimaatverandering met zich meebrengt. We kunnen het bebouwde gebied beter bestand maken tegen hevige regenbuien, periodes van droogte en hitte en de gevolgen van een mogelijke overstroming. Alle kennis en ervaring op dit gebied komt samen op het Kennisportaal Ruimtelijke Adaptatie (www.ruimtelijkeadaptatie.nl).

Kennisportaal Ruimtelijke Adaptatie gelanceerd

Het portaal bevat veel actuele data, methodieken en voorbeelden. Overal in het land zijn mensen al bezig met het klimaatbestendig inrichten van steden en dorpen. Die ervaring is waardevol voor degenen die nog moeten beginnen. Ook staat er een team van deskundigen klaar om mensen op weg te helpen met klimaatbestendig en waterrobuust inrichten. De handreiking kan worden ingezet bij analyses (weten), bij het formuleren van doelstellingen (willen) en bij het realiseren van beleid (werken). Voor het kennisportaal zijn speciaal ontwikkeld: een handreiking stresstest, een handboek proeftuinen en een handboek meekoppelen. Het portaal biedt verder tal van tips voor gemeenten, waterschappen, provincies, het rijk en bedrijven. Binnen Alterra zijn Hasse Goosen, Channah Betgen en Menno van Bijsterveldt de laatste maanden druk bezig geweest met de ontwikkeling van het portaal.