Nieuws

Kennisverspreiding voor een duurzame visserij

Gepubliceerd op
22 november 2016

Op vrijdag 11 november 2016 is tijdens de bijeenkomst over Kennisverspreiding voor een duurzame visserij de samenwerking bekrachtigd op het gebied van kennisverspreiding tussen visserijonderwijs- en trainingsinstituten, de overheid, vakbond en branch-organisaties in de zeevisserij met de ondertekening van een breed gedragen samenwerkingsovereenkomst.
Samen gaan zij zorg dragen voor een goede kennisverspreiding in het visserijonderwijs en de sector voor een duurzame en economisch rendabele Nederlandse zee- en kustvisserij, met oog voor de positie van de visser.

Het met geld van EZ ontwikkelde kennisplatform werd overgedragen aan de sectorraad, die het de komende drie jaar gaat financieren. De Vistikhetmaar.nl website moet uitgroeien tot dé plek om meer te weten te komen over actuele thema’s via kennisdossiers en waar docenten zelf lespakketkunnen samenstellen uit het beschikbare lesmateriaal. Met de filmpjes van de vissers Cees en Cornelis worden op de website belangrijke onderwerpen (familiebedrijven, zwerfvuil op zee, en veiligheid op zee) op een aantrekkelijk manier geïntroduceerd.

Om direct invulling en richting te geven aan de kennisverspreiding bespraken de deelnemers tijdens de bijeenkomst in detail wat de meest effectieve communicatievormen zijn voor de scholieren en voor vissers, hoe nieuwe onderzoeksresultaten en wetenschappelijke kennis ontsloten kunnen worden, hoe leven lang leren en innoveren van belang zijn en wat de belangrijkste thema’s zijn om te toe te voegen aan de kennisdossiers op Vistikhetmaar!.