Nieuws

Kijk op getijdenrivieren

Gepubliceerd op
13 april 2016

Getijdenrivieren zoals de Maas en de Waal in Nederland, of de Yangtze en de Amazone, worden aan de zeezijden gedomineerd door de interacties van eb en vloed met de uitmondende rivier. Bij getijdenrivieren tonen de gevolgen van klimaatverandering zich in volle omvang. Een Wagenings-Portlands reviewartikel geeft de jongste wetenschappelijke kennis weer.

De mondingen van getijdenrivieren worden beïnvloed door zowel de veranderende regimes van rivierafvoer als door de stijgende zeespiegel. In de niet natuurlijke getijdenrivieren, zoals in de Mississippi-delta waar door de menselijke hand de rivier de zee domineert, worden effecten van het getij vaak verwaarloosd. Het getij kan echter ook de gemiddelde waterstanden beïnvloeden, die niet zijn terug te zien als eb en vloed. Daarmee blijft het de vraag of het zeeritme niet toch greep kan krijgen op de overstromingsfrequentie van de rivier. Houdt de civiele technologie wel voldoende  rekening met de grilligheid van de natuur in getijdenrivieren. En hoe functioneert dat systeem?

Over de werking en achtergronden van getijdenrivieren schreef Ton Hoitink van de leerstoelgroep Hydrologie en Kwantitatief waterbeheer van Wageningen University samen met een collega David Jay van de Portland State University, VS, een omvangrijk reviewartikel: Tidal river dynamics: Implications for deltas, in het hoge impactfactor tijdschrift Reviews of Geophysics dat deze week verscheen. Een interview met inhoudelijke vragen verscheen in Earth & Space Science News en is inmiddels online.