Nieuws

Kinderen verzamelen data voor onderzoek waterkwaliteit

Gepubliceerd op
16 maart 2020

Alle Scholen Verzamelen is een jaarlijks citizen science project van alle Wetenschapsknooppunten waarin basisschoolleerlingen uit groep 7 en 8 onderzoekers zijn. Door heel Nederland worden data verzameld door basisschoolleerlingen, die gebruikt worden bij een groot onderzoek. Het onderwerp van dit jaar is waterkwaliteit. Uit verschillende milieurapportages is gebleken dat de waterkwaliteit van onder andere rivieren en sloten niet in voldoende is. Om de waterkwaliteit van rivieren in heel Nederland in kaart te brengen, worden er op 15 mei door heel Nederland monsters genomen door basisschoolkinderen uit groep 7 en 8. Vanuit Wageningen University & Research is wetenschapper Renata van der Weijden hierbij betrokken.

Van der Weijden is onderzoeker bij de vakgroep Environmental Technology. In haar onderzoek focust ze zich vooral op de biologische terugwinning van componenten in water, zoals fosfaat. Ze doet dit alles om de kwaliteit van het water te verhogen.

Naast dat Van der Weijden bij de WUR werkt, werkt ze ook bij Wetsus en University College Roosevelt, het honours college van Universiteit Utrecht. Bij Alle Scholen Verzamelen worden studenten vanuit het honours college betrokken voor het voorbereidende labwerk en de data-analyse. Hier proberen ze het meetpakket dat de scholen krijgen voor de metingen te standaardiseren. Ook gaan de studenten het veld in om monsters te nemen, om er voor te zorgen dat het pakket wat de scholen straks krijgen, ook echt werkt.

Waterbewustzijn vergroten

Voordat de metingen plaatsvinden, krijgen de leerlingen verschillende lessen over onder andere rivieren en waterkwaliteit. Ze leren bijvoorbeeld waar ze kunnen zwemmen. Want kan je wel overal zwemmen? Waarom kan je bijvoorbeeld niet in de grachten van Amsterdam zwemmen? Van der Weijden hoopt op deze manier de dialoog met de leerlingen aan te gaan. Van der Weijden: “Het is van belang om kinderen bewust en enthousiast te maken over water. Water is belangrijk voor iedereen, ook voor kinderen. Waterbewustzijn is misschien wel belangrijker en urgenter dan ooit. Door de droogte gaat de waterkwaliteit nog verder achteruit.”

Wetenschap in de klas

Naast de lessen over waterkwaliteit, leren kinderen ook veel over wetenschap, het doel van Wetenschapsknooppunt Wageningen University. Hoe werkt onderzoek doen, hoe gaat een meting precies, en wat is onderzoek eigenlijk? Op deze manier worden de kinderen al op een jonge leeftijd betrokken bij wetenschappelijk onderzoek. Van der Weijden: “Hierdoor leren ze onder andere dat ze niet bang hoeven te zijn voor de wetenschap, en stimuleert het hen mogelijk om na te denken ‘later’ ook het onderzoek in te gaan.”

Nadat alle data geanalyseerd zijn door onder andere de studenten van het University College Roosevelt en verschillende data experts, worden de uitslagen voor de zomervakantie teruggekoppeld naar de basisschoolleerlingen.

Heeft u kinderen (groep 7 of 8) op de basisschool? Leerkrachten kunnen hun klas aanmelden voor Alle Scholen Verzamelen via onze website.

Wetenschapsknooppunt Wageningen

Wil je ook als wetenschapper betrokken zijn bij activiteiten voor basisschoolleerlingen? Neem dan contact op met Els van Coeverden via wetenschapsknooppunt@wur.nl.

Op de onderstaande foto neemt Van der Weijden watermonsters in Florida voor eenzelfde soort project in de USA, afgelopen zomer.