Nieuws

Kippenvlees uit Windstreek herkenbaar in het schap

Gepubliceerd op
21 juni 2016

Deze week vindt u bij Albert Heijn voor het eerst herkenbaar Windstreek-vlees in het schap. Dit is het vlees van welzijns- en milieuvriendelijk opgefokte scharrelvleeskippen. De kippen komen niet van de eerste commerciële ronde uit de Windstreekstal, maar zijn wel de eerste die herkenbaar als Windstreek-vlees in het schap liggen. Het scharrelkippenvlees wordt op de markt gebracht door Plukon Food Group.

Windstreek is een integraal duurzaam houderijconcept voor vleeskuikens, voortkomend uit een intensieve samenwerking en kennisuitwisseling tussen verschillende partijen binnen de sector. Integraal duurzaam wil zeggen dat er, naast dierenwelzijn, ook rekening gehouden wordt met milieu en gezondheid en met de landschappelijke inpassing van de stal. De ontwikkeling van het innovatieve stalconcept is een resultaat van het in opdracht van het ministerie van Economische Zaken, door Wageningen UR Livestock Research uitgevoerde project Pluimvee met Smaak.

De Windstreek is een flexibel systeem voor het houden van gangbare vleeskuikens, ‘Goed Nest Kip’ en scharrelvleeskuikens. Het stelt pluimveehouders in staat om in te spelen op vragen van de consument.
De stal is zo ingericht dat de kippen voor elk gedrag en voor al hun behoeften de meest geschikte omstandigheden kunnen vinden. De open voorkant geeft daarbij een prettig buitengevoel voor de kippen. Belangrijk milieuvoordeel van Windstreek is het extreem lage energiegebruik. Alle benodigde energie kan duurzaam worden opgewekt.

Het project Pluimvee met Smaak had tot doel het ontwikkelen van ontwerpen voor integraal duurzame vleespluimveeproductie. Onder begeleiding van Wageningen UR Livestock Research hebben vele ketenpartners hun bijdrage geleverd voor de ontwikkeling en uiteindelijke realisering van de Windstreekstal. Met steun van de provincie Overijssel is de eerste Windstreekstal in oktober 2015 gebouwd door pluimveehouder Robert Nijkamp in Raalte.