Nieuws

Klimaatverandering vraagt om aanpassing voedselproductiesystemen

Gepubliceerd op
31 maart 2014

Ecosystemen en de mondiale voedselproductie zijn kwetsbaarder voor klimaatverandering dan eerder werd gedacht. Dat blijkt uit het klimaatrapport van het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) van de Verenigde Naties, dat op 31 maart 2014 verscheen.

Opwarming van de aarde is onafwendbaar, stellen de onderzoekers. Maatregelen om klimaatverandering te beperken en om de wereldvoedselproductie aan te passen aan de nieuwe klimatologische omstandigheden zijn hard nodig, want de negatieve effecten van klimaatverandering zijn vele malen groter dan de positieve, aldus het IPCC-rapport.

Climate-Smart Agriculture

Maatregelen om ook in de toekomst, onder andere klimatologische omstandigheden, voldoende voedsel en andere agrarische grondstoffen te verbouwen, worden gevat onder de term Climate-Smart Agriculture. Deze klimaatslimme landbouw richt zich overigens ook op mitigatie, oftewel het beperken van het broeikaseffect dat ten grondslag ligt aan de wereldwijde klimaatproblemen.

Downloads Climate-Smart Agriculture

Impact van klimaatverandering op ecosystemen

Ecosystemen zullen totaal veranderen bij opwarming van de aarde, voorspellen onderzoekers. En temperatuurstijging blijkt nog sneller tot veranderingen te leiden dan enkele jaren geleden werd gedacht. Hoogleraar Milieusysteemanalyse Rik Leemans Van Wageningen University, één van de review editors van deel twee van het IPCC-rapport: “In het huidige rapport staat een variant van de figuur die ik tien jaar geleden in het IPCC-rapport heb geïntroduceerd. Mijn figuur had toen drie kleuren om aan te geven hoe hoog de druk op soorten was. Bij een opwarming van anderhalf tot twee graden zouden veel soorten in de categorie ‘geel’ komen, en bij een mondiale temperatuurstijging van twee graden was het categorie ‘rood’, waarbij ongeveer een kwart van de soorten bedreigd zou worden met uitsterven. In de figuur die nu in het rapport staat kleurt het al rood bij een stijging van 1°C. En dan is er ook nog een categorie ‘paars’ toegevoegd.”

Wageningse studente werkte mee aan IPCC-rapport

Een student van Wageningen University, Lena Schulte-Uebbing, ondersteunde de wetenschappers die voor het klimaatrapport het hoofdstuk over Afrika schreven. “Als bachelorstudent liep ik vier maanden stage bij de Technical Support Unit bij Stanfort University, die ondersteuning verleende aan klimaatonderzoekers. Ze vroegen me toen of ik betrokken wilde blijven. Dat wilde ik graag, dus naast mijn masteropleiding heb ik als zogenaamde ‘chapter scientist’ gewerkt. Dat wil zeggen: assistentie verlenen aan de auteurs die het Afrika-hoofdstuk schreven. Dat waren twee Amerikanen en voor de rest onderzoekers uit allerlei Afrikaanse landen. Ik werkte gewoon vanuit Nederland en deed bijvoorbeeld literatuur assessments, controleerde referenties en formatteerde afbeeldingen. Daarnaast ben ik op drie ‘lead author meetings’ geweest. Daar kwamen alle wetenschappers samen die werkten aan dit tweede deel van het IPCC-rapport.” Schulte-Uebbing’s werk voor het IPCC zit er nu op. Onlangs startte ze als promovendus in de groep van Rik Leemans.