Koe verdwijnt uit het landschap

Nieuws

Koe verdwijnt uit het landschap

Gepubliceerd op
15 december 2014

Tussen 2015 en 2020 gaat het aantal koeien in de wei jaarlijks afnemen. Dit staat in een rapport van Alterra Wageningen UR, dat vandaag in Rotterdam wordt gepresenteerd door Milieudefensie. Nu staat 65 procent van de koeien nog maar buiten, drie jaar geleden was dat nog 72 procent, blijkt uit het rapport van Alterra.

Convenant Weidegang

Het rapport van Alterra is een reactie op de jaarcijfers van het Convenant Weidegang. Dit convenant is een afspraak van bedrijven, overheid en maatschappelijke organisaties, waaronder Milieudefensie en Wageningen UR, en heeft als doel koeien zoveel als mogelijk weidegang te bieden en weidegang voor tenminste 73 procent van de melkveebedrijven te behouden. Uit het rapport van Alterra blijkt dat er ieder jaar meer koeien op stal staan en het convenant daarmee haar eigen doel niet haalt.

Lege weide

Door het verdwijnen van het Europese melkquotum op 1 april 2015 is het de verwachting dat de melkveestapel gaat groeien en dat er meer en grotere stallen komen voor koeien. Hoe groter de stal hoe kleiner de kans daarbij dat koeien nog buiten komen, zo valt in het rapport te lezen. Bij schaalvergroting daalt daarnaast het aantal melkveebedrijven en worden de overblijvende bedrijven steeds groter. De grote mest- en voersilo’s die daar bij horen, vallen sterker op in het landschap. Kleine bedrijven stoppen. Als gevolg hiervan komt in 2030 in Nederland zeker 15 miljoen m² aan stallen leeg te staan, wat bijdraagt aan een verdere verrommeling van het platteland.

Bron nieuwsbericht: persvoorlichting Milieudefensie (020 5507333)