Koeien & Kansen en aanpassing mestwetgeving vanaf 2014

Nieuws

Koeien & Kansen en aanpassing mestwetgeving vanaf 2014

Gepubliceerd op
1 juni 2015

Veranderingen in het 5e actieprogramma betreffende de nitraatrichtlijn leiden tot een reactie in de melkveehouderij. De Koeien & Kansen boeren reageren door verdere beperking van de mestproductie, nog betere benutting van meststoffen en de drive om een hogere gewasopbrengst te realiseren voor een hogere gebruiksnorm. Maatregelen die hierbij passen zijn bijvoorbeeld minder jongvee houden, drijfmestrijenbemesting in snijmaïs en een bemestingsplan dat werkt met een budget aan beschikbare meststoffen.

Daarnaast denkt Koeien & Kansen na over equivalente maatregelen. Een idee hiervoor is uitbouw van de bedrijfsspecifieke P-bemestingsnorm naar een bedrijfsspecifieke N-bemestingsnorm. Een ander idee is om te werken met een bedrijfswaterplan, gekoppeld aan de KringloopWijzer, als alternatief voor generieke maatregelen.

Meer informatie

Download hier de volledige notitie: Koeien & Kansen en aanpassing mestwetgeving