Koen Kramer benoemd tot hoogleraar Quantitative Forest Genetics

Nieuws

Koen Kramer benoemd tot hoogleraar Quantitative Forest Genetics

Gepubliceerd op
11 februari 2015

Het College van Bestuur van Wageningen University heeft Koen Kramer benoemd tot buitengewoon hoogleraar Quantitative Forest Genetics binnen de leerstoelgroep Bosecologie en Bosbeheer van Frits Mohren. De benoeming gaat in op 1 maart 2015 en is net bekend geworden.

Binnen de leerstoelgroep Bosecologie en Bosbeheer vindt onderzoek plaats naar functionele diversiteit, ecosysteemdiensten en het beheer van bossen, zowel in de tropen als in de gematigde streken. Uitbreiding hiervan met genetische analyse en functionele en kwantitatieve interpretatie van genetische diversiteit zou volgens Frits Mohren een belangrijke en noodzakelijke verdieping betekenen van het onderzoek: “Het stelt ons in staat het aanpassingsvermogen van boomsoorten en bosecosystemen te analyseren en de randvoorwaarden voor duurzaam gebruik nader te bepalen,” zegt hij. “Dit is bijvoorbeeld belangrijk met betrekking tot klimaatverandering, habitatfragmentatie en overexploitatie.”

Mohren wil met de uitbreiding van het vakgebied ook het netwerk van de leerstoelgroep versterken, zowel binnen Wageningen als internationaal: “Koen is al intensief betrokken bij diverse Europese projecten. Dat is ook van belang voor de Nederlandse beheerpraktijk, waar concrete vragen spelen over de keuze van boomsoorten en herkomsten in het licht van versnippering van het bosareaal, toenemende droogte, klimaatverandering en intensivering van het bosgebruik. Met zijn benoeming kunnen we ook een nieuwe impuls geven aan het BSc- en MSc-onderwijs. Omdat Koen van Alterra afkomstig is, wordt zo ook de samenwerking universiteit-Alterra versterkt.”

Een benoeming voor 0,2 fte betekent wel dat er scherpe strategische keuzes gemaakt moeten worden uit een veelheid van relevante onderwerpen. Frits Mohren: “Ik verwacht dat Koen dit bij uitstek effectief en productief kan invullen. Ik zie er dan ook naar uit om samen met hem en andere collega’s dit opwindende en belangrijke nieuwe onderzoekveld te verkennen en te bewerken.”