Nieuws

Koninklijk bezoek aan UMC Utrecht over aanpak antibioticumresistentie

Gepubliceerd op
8 oktober 2015

Samen met de Koning bezochten minister Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken dinsdag 6 oktober het Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMC Utrecht) over de Nederlandse aanpak van de problemen veroorzaakt door antibioticumresistentie. In een rondetafelgesprek over de One Health-aspecten - gezondheid voor zowel mens als dier - spraken zij met deskundigen uit zowel de volks- en diergezondheid. De algemene conclusie was dat de Nederlandse One Health aanpak zowel in de veehouderij als de gezondheidszorg moet worden omarmd en verder uitgedragen.

Het werkbezoek van de Koning, de minister en de staatssecretaris startte met een rondleiding door het laboratorium en over de Intensive Care afdeling van het UMCU. Aansluitend vond een gesprek plaats met experts uit de gezondheidszorg en de diergezondheid om te spreken over oplossingen voor antibioticumresistentie. Daarbij was ook prof.dr. Dik Mevius (departement Infectieziekten en Immunologie, alsmede hoofd van het Nationale referentielaboratorium voor antibioticumresistentie bij dieren bij Centraal Veterinair Instituut).

Nederlandse aanpak toonaangevend
Het was een interessante en zinvolle bijeenkomst,’ aldus Mevius na afloop. ‘Koning Willem Alexander had zich goed voorbereid. Hij stelde vragen over het resistentieprobleem vanuit de positie van de bezorgde burger. Ook bleek dat hij goed op de hoogte was van de toonaangevende positie die Nederland internationaal inneemt op de aanpak antibioticumresistentie, dat wereldwijd voor problemen zorgt. Het was een goede zaak dat een groep van humane en veterinaire experts samen rond de tafel het probleem en de aanpak in harmonie bespraken en het eens waren over de prioriteiten. Dat gaat zeker niet overal zo.’

CVI blijft investeren in het onderzoek naar antibioticumresistentie om de mechanismen die bacteriën gebruiken beter in kaart te brengen, waardoor hopelijk in de toekomst in te kunnen grijpen in het proces dat leidt tot de resistentie.