Nieuws

Koninklijke onderscheiding voor prof. Frans Kok

Gepubliceerd op
15 oktober 2015

Prof. Frans Kok is bij gelegenheid van zijn afscheid als hoogleraar Voeding en gezondheid onderscheiden als Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. Burgemeester Gebben van de gemeente Renkum reikte hem de versierselen uit op Wageningen Campus tijdens het internationale afscheidssymposium.

De burgemeester motiveerde de onderscheiding met onder meer met de vermelding van de enorme betrokkenheid van Frans Kok vanaf zijn studiekeuze in 1969 tot aan zijn emeritaat: ‘Thema’s in voedingskwesties die onze wereld uitdagen’, waaronder ondervoeding in ontwikkelingslanden en obesitas in de westerse wereld. Door onderzoek, wetenschappelijke publicaties, onderwijs, voorlichting en commissiewerk heeft hij gedurende zijn hele carrière de kennis over voeding vergroot en deze gedeeld. ‘Frans Kok heeft de maatschappelijke relevantie van het onderzoek altijd hoog in het vaandel gehad.’

Zijn wetenschappelijke prestaties zijn indrukwekkend, evenals het aantal wetenschappelijke publicaties die hij op zijn naam heeft staan - ruim 350. Met een H-index van 56 behoort Frans Kok tot de top van Wageningen University. Frans Kok is ook adviseur bij enkele vooraanstaande wetenschappelijke tijdschriften, waaronder The Lancet. Hij heeft 68 promovendi opgeleid tot doctor, en hij heeft belangrijke onderzoeksthema’s op de kaart gezet. Hij heeft in talloze commissies, wetenschappelijke adviesraden, stichtingen en opleidingsprogramma’s zijn stempel gedrukt op de inhoud en het niveau van deze organen.

Ook buiten de universitaire wereld laat Frans Kok van zich horen. De volksgezondheid gaat hem aan het hart, en om het grote publiek te bereiken geeft hij lezingen, interviews en radio- en televisieoptredens. Ook schreef hij het publieksboek Gezond eten, gewoon doen, samen met Broer Scholtens, uit verwondering en verontwaardiging over de talloze dieetboeken die er zijn, en die vaak onjuiste informatie bevatten.

Naast diverse (bestuurlijke) posities die hij binnen Wageningen University heeft vervuld, waaronder het College voor Promoties en onderzoeksdecaan, ontplooide hij onder meer de volgende activiteiten: medeoprichter van de Vereniging voor Epidemiologie, commissies van de Gezondheidsraad, lid van Raad van Toezicht van de Stichting Voedingscentrum Nederland, directeur van het European Nutrition Leadership Programme (ENLP), Wetenschappelijk directeur van de Onderzoekschool VLAG, medeoprichter van de Nederlandse Academie van Voedingswetenschappen (NAV), medeoprichter van de Stichting Alliantie Voeding Gelderse Vallei, wetenschappelijk adviseur Kenniscentrum suiker & voeding en voorzitter van het Kennisinstituut Bier, en voorzitter van de jury van de Jaarprijs Goede Voeding.