Nieuws

Koraalrif-onderzoek wint tweede prijs bij RAAK-awards

Gepubliceerd op
19 november 2018

Het project AROSSTA - een samenwerking tussen Wageningen Marine Research en Van Hall Larenstein - heeft donderdag de tweede prijs van de RAAK-awards gewonnen. Binnen het project werken onderzoekers en studenten intensief samen met lokale organisaties aan het behoud en herstel van koraalriffen op St. Eustatius en Saba. De uitreiking vond plaats tijdens het jaarcongres 2018 van het Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek (SIA), onderdeel van NWO.

De RAAK-jury ‘waardeert de grote verwevenheid en betrokkenheid van alle partijen, het inspelen op de specifieke lokale behoefte en het tegelijkertijd bijdragen aan de brede kennisbasis op dit gebied’.

De afgelopen decennia zijn de koraalriffen van de Caribische Nederlandse eilanden St. Eustatius en Saba door een opeenstapeling van bedreigingen ernstig achteruit gegaan. Deze ecosystemen zijn essentieel voor het leven in zee en hebben ook een economisch belang.

Het project AROSSTA onderzoekt samen met lokale natuurbeheer-organisaties of het lukt om met kunstmatige riffen het ecosysteem te herstellen. Daarbij worden verschillende soorten ‘namaak’ riffen ingezet. Onderzoekers en studenten vanuit het lectoraat Kust- en Zeemanagement bij Van Hall Larenstein, vanuit Wageningen Marine Research en het Caribbean Netherlands Science Institute onderzoeken en vergelijken twee jaar lang de functionaliteit van de verschillende soorten artificieel rif. Daaruit kan al voorzichtig geconcludeerd worden welk van de riffen de beste resultaten oplevert.

Lokale samenwerking

Uit het jury-rapport: ‘Het probleem van de afnemende koraalriffen speelt op meerdere plekken in de wereld en artificiële riffen worden elders ook al ingezet om dit proces te stoppen. De grote kracht van dit project is echter dat de onderzoekers heel goed hebben gekeken naar de lokale context. Daarvoor werken zij nauw samen met de natuurbeheerorganisaties ter plaatse. Dit doen ze niet alleen onder, maar ook boven water. In samenspraak wordt bepaald wat specifiek voor dit gebied de beste oplossing is en waarom. Op deze manier wordt bijgedragen aan de wetenschappelijke kennis op dit gebied, die vervolgens binnen het onderwijs wordt gedeeld door middel van minoren, stages en afstudeeropdrachten.’

De grote verwevenheid en betrokkenheid van alle partijen, het inspelen op de specifieke lokale behoefte en het tegelijkertijd bijdragen aan de brede kennisbasis op dit gebied, maakt dat de RAAK-jury het onderzoek dus met de tweede prijs waardeert.

De RAAK-awards bieden toonaangevend praktijkgericht onderzoek van hogescholen een podium. Met de prijs wil het regieorgaan SIA de bekendheid en kwaliteit van het onderzoek aan hogescholen verhogen.