Nieuws

Korte enquête gebruiksmogelijkheden Geochemische Bodematlas van Nederland

Gepubliceerd op
17 maart 2017

In 2012 verscheen de Geochemische Bodematlas van Nederland met daarin voor boven- en ondergrond gegevens over de totale, de reactieve en de direct beschikbare gehaltes van zo’n 40 chemische elementen in de bodems van Nederland. Deze unieke dataset zal binnenkort ook volledig ontsloten worden via de Basisregistratie Ondergrond (BRO). Om aan te sluiten bij de manier waarop gebruikers graag gebruik willen maken van deze data en informatie, hebben we een korte enquête gemaakt om te peilen waaraan het meest behoefte is. Door deze enquête in te vullen helpt u ons om deze gegevens op de meest gebruikersvriendelijke manier beschikbaar te maken via de BRO.

We hopen daarom van harte dat u even de tijd (ca. 5 min.) wilt nemen voor deze enquête. Op het komende BIS-symposium doen we verslag van de resultaten en de manier waarop we uw suggesties verwerken bij de ontsluiting van deze data.

U vindt de enquête via deze link: Enquête Geochemische Bodematlas

U vindt de Geochemische Bodematlas via deze link: 

Geochemische Bodematlas van Nederland