Kostprijs bewustzijn en goed vakmanschap essentieel voor melkveehouder

Nieuws

Kostprijs bewustzijn en goed vakmanschap essentieel voor melkveehouder

Gepubliceerd op
9 december 2015

De Koeien & Kansen melkveehouders hadden in 2014 gemiddeld een goed inkomen. In 2015 is dat veel lastiger door de fors lagere melkprijs. Het is goed om economisch doelen te stellen en daar naar toe te werken. Bedrijven laten grote verschillen in economische prestatie zien. Met het motto ‘Variatie is inspiratie’, motiveerde adviseur Andries-Jan de Boer de Koeien & Kansen veehouders om echt aanpassingen te doen voor een beter inkomen.

Onlangs heeft het project Koeien & Kansen een workshop economie & strategie gehouden met de veehouders in het project. Tijdens deze bijeenkomst zijn de economische prestaties van het eigen bedrijf kritisch onder de loep genomen.

Durf te veranderen

Onafhankelijk financieel adviseur Andries-Jan de Boer, van 3D Agro Advies inspireerde de veehouders, waarna de groep aan de slag ging met de cijfers van het eigen bedrijf. ‘Verbeterpunten kun je als veehouder altijd wel benoemen’, gaf Andries Jan de Boer aan. ‘Maar uiteindelijk is echt veranderen vaak een kunst. In veel gevallen lukt dit niet in de praktijk en blijven we doorgaan op dezelfde voet’, is zijn ervaring. Het is goed om eerst zelf aan te geven wat je echt wilt bereiken. Beschrijf dit en breng focus aan. Met andere woorden, niet teveel ineens willen veranderen. Liever één ding goed doen dan twee half. Beschrijf vervolgens wat je gaat veranderen en voer het vervolgens uit in de praktijk. Bekijk ook of de veranderingen het gewenste resultaat opleveren, monitor het en spiegel het aan relevante kengetallen. En ga vervolgens bijsturen als het kengetal nog niet de gewenste richting opgaat. Zo draait de managementcycus van 'plan – do – check – act' op het bedrijf rond.  

Bewustzijn van de kostprijs

De spreiding in economisch resultaat is enorm binnen de melkveehouderij. Dat is bekend en dit geldt ook voor de K&K bedrijven. Vaak werken accountants met een kop- en een staart-groep. De kop-groep duidt de best presterende groep aan en de staartgroep de minst presterende. Maar hoe kom je als ondernemer nu van de ‘staart’ naar de ‘kop’? Dat is makkelijk gezegd, maar in de praktijk toch lastig gedaan. ‘Want vaak zien we elk jaar dezelfde bedrijven in de ‘kop’ en de dezelfde bedrijven in de ‘staart’, zegt De Boer. Een belangrijk kenmerk is volgens deze financieel adviseur dat de economische toppers geïnteresseerd in cijfers zijn. De veehouders in de staartgroep zijn dat waarschijnlijk een stuk minder. Vanuit zijn ervaringen in de praktijk benoemt Andries-Jan de Boer verder dat ‘kostprijs bewustzijn’ een belangrijk onderdeel hiervan is. Dat betekent dat de ondernemer dus inzicht heeft in zijn kostprijsopbouw en daar ook na gaat handelen. Dit is goed om economisch beter te presteren.

Goed vakmanschap blijft belangrijk

Daarnaast blijkt goed vakmanschap belangrijk te zijn voor verlaging van de kostprijs op de korte termijn. Als concrete voorbeelden gebruikt de adviseur het management van de droge koeien, het werken naar een hoge productie per koe, het aanhoudingsbeleid bij jongvee en de opfok van jongvee. Maar ook alles zakelijk inkopen via prijsvergelijking en het efficiënt inzetten van machines en loonwerk maken daar onderdeel vanuit.