Nieuws

Kostprijs big en vlees gedaald

Gepubliceerd op
16 januari 2014

De berekende kostprijs van een big bedraagt volgens het Landelijk Biggenprijzenschema van januari 2014 € 54,80. De berekende kostprijs per kilogram varkensvlees komt hier mee uit op een bedrag van € 1,80. De kostprijs is gedaald, door de dalende voerprijzen.

De kostprijzen zijn berekend op basis van de actuele voerprijzen en op basis van de technische en economische resultaten van het jaar 2012. Het landelijk biggenprijzenschema is opgesteld door Wageningen UR Livestock Research in samenwerking met DLV Dier Groep, NVV, Rabobank en de Vakgroep Varkenshouderij LTO. Dit blijkt uit een de publicatie op de website van PVV.

Kostprijzenschema

In het Landelijk Biggenprijzenschema worden de kostprijzen van een big en van een kg varkensvlees berekend. In de maand juli van ieder jaar wordt een vernieuwd kostprijzenschema uitgebracht. In de januari daarop volgend worden de kostprijzen opnieuw berekend op basis van de meest recente voerprijzen. Door gedaalde voerprijzen is de kostprijs afgenomen van € 58,66 per big in juli 2013 naar € 54,80 in januari 2014. De kostprijs van vlees is gedaald van € 1,99 in juli 2013 naar € 1,80 per kg vlees. De voerprijzen laten de laatste jaren sterkere schommelingen zien dan we in het verleden gewend waren en het voer is gemiddeld fors duurder geworden. In het begin van 2013 hebben de voerprijzen gepiekt, maar zijn daarna 15-20% gedaald.

Op basis van deze kostprijzen kan bij een gegeven opbrengstprijs van varkensvlees een richtprijs voor biggen worden berekend, waarbij een eventuele winst of verlies evenredig tussen zeugenhouder en vleesvarkenshouder wordt verdeeld. Op basis van deze relatie komt het Landelijk Biggenprijzenschema tot stand, waarin bij een bepaalde vleesprijs (basisnotering) een biggenprijs is af te lezen (= wekelijkse richtprijs).