kostprijs biggen vlees biggenprijzenschema

Nieuws

Kostprijs big en vlees veel hoger dan marktprijs

Gepubliceerd op
13 juli 2015

De kosten op varkensbedrijven liggen beduidend hoger dan er door de markt betaald wordt. Het verschil tussen kostprijs en opbrengstprijs is momenteel wel 30%. Dit blijkt uit het nieuwe Biggenprijzenschema dat begin juli is uitgegeven door VIC Sterksel, onderdeel van Wageningen UR Livestock Research.

Biggenprijzenschema

In het Landelijk Biggenprijzenschema worden de kostprijzen van een big en van een kg varkensvlees berekend. In de maand juli van ieder jaar wordt een vernieuwd kostprijzenschema uitgebracht. Doordat de voerprijzen het afgelopen jaar gedaald zijn en de technische resultaten enigszins verbeterd zijn, is de kostprijs voor biggen vergeleken met vorig jaar wel licht afgenomen. De kostprijs van vlees is eveneens afgenomen, maar ligt toch nog 30% hoger dan door de slachterijen betaald wordt. Van de kostprijs van vleesvarkens is het aandeel van voer (inclusief voer biggen) rond de 55%. De voerprijzen laten de laatste jaren sterkere schommelingen zien dan we in het verleden gewend waren en het voer is gemiddeld fors duurder geworden. Het huidige voerniveau is vergelijkbaar met dat in 2011, maar het voer is nog altijd 30% duurder dan in de periode 2000-2010.

Richtprijs voor evenredige verdeling

In het Landelijk Biggenprijzenschema worden de kostprijzen van een big en van een kg varkensvlees berekend. Ieder jaar wordt een vernieuwd kostprijzenschema uitgebracht en elke week wordt op basis van de uitbetalingsprijs van de slachterij en de actuele voerprijs een richtprijs voor biggen en een actuele kostprijs gepubliceerd. Op basis van deze kostprijzen kan bij een gegeven opbrengstprijs van varkensvlees een richtprijs voor biggen worden berekend, waarbij een eventuele winst of verlies evenredig tussen zeugenhouder en vleesvarkenshouder wordt verdeeld. Op basis van deze relatie komt het Landelijk Biggenprijzenschema tot stand, waarin bij een bepaalde vleesprijs (basisnotering) een biggenprijs is af te lezen (dit is de wekelijkse richtprijs).

Het nieuwe Biggenprijzenschema is voor abonnees via www.kwin.nl of www.handboekvarkenshouderij.nl te downloaden. Er is zowel een schema inclusief omzetbelasting als exclusief omzetbelasting beschikbaar. De gepubliceerde richtprijsnoteringen en voerprijscorrecties zijn gebaseerd op het schema inclusief omzetbelasting.

Uitgever

Het ‘Biggenprijzenschema’ wordt voor abonnees uitgegeven door VIC Sterksel, onderdeel van Wageningen UR Livestock Research. Voor vragen kunt u contact opnemen met Izak Vermeij (0317-480 483; izak.vermeij@wur.nl).