Nieuws

Kringloopwijzer kan nu broeikasgasemissies bepalen

Gepubliceerd op
2 april 2014

De nieuwste versie van de KringloopWijzer kan nu ook direct broeikasgasemissies bepalen. Hiervoor is geen extra invoer nodig in vergelijking met de vorige versies. Ondernemers kunnen nu eenvoudig hun broeikasgasemissies op bedrijfsniveau verkennen.

De KringloopWijzer geeft emissies weer van methaan, lachgas en kooldioxide. Dit zijn de gassen die mondiaal als broeikasgassen worden omschreven. Deze gassen zijn op te tellen door er ‘kooldioxide equivalenten’ van te maken. In deze omrekening is methaan ongeveer 25 keer zo ‘zwaar’ als kooldioxide. Lachgas is zelfs 300 keer zo ‘zwaar’ als kooldioxide.

On-farm en off-farm emissies

Vooral de emissie van methaan, lachgas en een klein deel van de kooldioxide worden op het bedrijf zelf geproduceerd. Dit zijn de zogenaamde on-farm emissies. Dit is het grootste deel van totale broeikasgasemissies die vaak aan een melkveebedrijf toegerekend worden. Dit ligt tussen de 80 en 90 procent. Het andere deel van de broeikasgasemissies is toe te schrijven aan kooldioxide. Deze komt vrij  bij de productie en transport van grondstoffen. Het gaat hier dan om electriciteit, aangevoerd (kracht)voer en kunstmest. Dit worden de zogenaamde off-farm emissies genoemd. Hierbij wordt gewerkt met zogenaamde ‘default-waarden’ uit andere projecten en studies. De informatie uit ‘feedprint’ is een belangrijke bron voor de bepaling van deze off-farm emissies. De totale broeikasgasemissies zijn op bedrijfsniveau bepaald en daarom toe te schrijven aan de activiteiten van het gehele bedrijf. Hiermee is geen onderscheid gemaakt in de emissies die toe te schrijven zijn aan melk- en vleesproductie.

Invoer aangepast

Naast de weergave van de broeikasgasemissies is ook de invoer licht gewijzigd. Terugkoppeling van de gebruikers van de KringloopWijzer heeft ertoe bijgedragen dat de invoer verbeterd is. Met name het invullen van de onderdelen ‘organische mest’ en ‘wisselbouw’ zijn aangepast. Zo hoeft bij toediening organische mest op bouwland alleen nog maar de ‘tonnen mest’ ingevuld te worden en zijn de vragen over de mestgift bij ‘wisselbouw’ achterwege gelaten.