Kritieke melkprijs geeft bedrijf inzicht in overlevingskans

Nieuws

Kritieke melkprijs geeft bedrijf inzicht in overlevingskans

Gepubliceerd op
17 juli 2015

Het verdwijnen van het melkquotum betekent naar verwachting grotere schommelingen in de melkprijs. Voor ondernemers in deze sector is het daarom van belang dat ze inzicht hebben in waar kritieke grenzen liggen. Het LEI heeft daarom een methode ontwikkeld om de kritieke melkprijs uit te rekenen. Het gaat dan om de melkprijs die je als ondernemer nodig hebt om op korte en op lange termijn je bedrijf draaiende te houden.

De kritieke melkprijs is de afgelopen jaren gestegen en de bedrijven zijn daarmee in financiële zin kwetsbaarder geworden voor lage melkprijzen. Op de korte termijn heeft bij een melkprijs lager dan 30 eurocent per kilo meer dan eenderde van de melkveehouderijen moeite om de rekeningen te betalen. Op de lange termijn wordt een melkprijs verwacht tussen de 35-37 eurocent per kilo, op basis van die prijs is eenderde van de bedrijven op dit moment toekomstbestendig. Dit zijn met name de grote bedrijven. De korte termijn kritieke melkprijs is het laagst voor kleine bedrijven; kleine bedrijven zijn dus minder kwetsbaar voor prijsfluctuaties dan wel wordt gedacht. Als het gaat om de lange termijn zijn juist grote bedrijven sterker. Voor de langere termijn rentabiliteit en de continuïteit van een bedrijf is schaalvergroting een aan te bevelen strategie.