Nieuws

Kruiscontaminatie van antibiotica

Gepubliceerd op
9 december 2014

Wat is de (onbedoelde) blootstelling van dieren en hun omgeving aan antibiotica als gevolg van kruis-contaminatie? RIKILT schreef hierover een rapport.

Kruiscontaminatie

Onder kruiscontaminatie wordt verstaan het verschijnsel dat (residuen van) antibiotica achterblijven in systemen (zoals bijvoorbeeld in drinkwater- en/of voerinstallaties) en nog langere tijd gevonden kunnen worden.

Kruiscontaminatie is ook het verschijnsel dat (residuen van) antibiotica na toediening aan het dier in de mest/urine teruggevonden kunnen worden omdat niet alle antibiotica volledig door het dier worden gebruikt. Niet behandelde dieren die vervolgens in aanraking komen met deze mest/urine kunnen onbedoeld worden blootgesteld.

Kruiscontaminatie kan ook optreden als antibiotica in de vorm van top-dressings worden toegepast, waarbij door bijvoorbeeld verstuiving onbedoeld andere dieren kunnen worden blootgesteld. Via alle genoemde routes kunnen dieren - ook die niet behandeld zijn met antibiotica - en/of de omgeving in contact gebracht met antibiotica wat ook wel onbedoelde blootstelling aan antibiotica wordt genoemd.

Onbedoelde blootstelling

Dit onderzoek heeft tot doel een eerste indicatie te krijgen over het voorkomen van antibioticaresiduen in dieren en hun directe omgeving. Het gaat daarbij met name om de onbedoelde blootstelling als gevolg van kruiscontaminatie. Hiertoe is een onderzoek gedaan naar de aanwezigheid van antibioticaresiduen in mestmonsters van vleesvarkens, vleeskalveren en vleeskuikens. Bij vleeskuikens is ook onderzoek gedaan in omgevingsmonsters (blootstelling vanuit de omgeving) en in watermonsters (blootstelling van dieren via water).