kwaliteit biogas, CO2, begassing met CO2

Nieuws

Kwaliteit Biogas-CO2 voor toepassing in de glastuinbouw

Gepubliceerd op
14 november 2014

Een lijst van specificaties voor vloeibaar CO2 uit biogas moet voorkomen dat fytotoxische componenten vanuit het biogas meekomen met de CO2 stroom en een risico vormen voor de gewassen in glastuinbouw.

Op basis van eerder uitgevoerde metingen in afgassen van vergistingsinstallaties is een lijst samengesteld van de in het gas voorkomende componenten en een beoordeling op fytotoxiciteit. Deze screening toont aan dat sommige componenten als potentieel fytotoxisch moeten worden aangemerkt. In aanvulling daarop zijn dimethylsulfide en benzeen in afzonderlijk begassingsexperimenten nader getest op fytotoxiciteit.

Screening op fytotoxiciteit

Hiervoor zijn paprika- en tomatenplanten gedurende drie weken blootgesteld aan een concentratiereeks van de betreffende componenten. Uit deze begassingsproeven blijkt dat bij paprika en tomaat geen negatieve effecten zoals zichtbare bladbeschadiging en groeireductie zijn te verwachten na blootstelling aan DMS concentraties tot ca. 800 ppb, en benzeen concentraties tot ca. 650 ppb gedurende drie weken.

Kwaliteitseisen vloeibaar CO2

De resultaten laten zien dat uitgaande van een geschatte gemiddelde concentratie in de kas op plantniveau, het niet aannemelijk is dat de concentraties in het biogas in de praktijk tot effecten aan planten zullen leiden. Met de lijst van mogelijke risicovolle componenten en een test van twee componenten is een aanzet gemaakt om te komen tot specifieke kwaliteitseisen voor vloeibaar CO2  voor toepassing in de glastuinbouw.