Nieuws

Kwaliteit van geodata bij provincie Overijssel

Gepubliceerd op
11 maart 2016

Hoe ga je om met kwaliteit van geodata, als je duizenden bestanden en services wilt beheren en ontsluiten? Hoe dat je dat efficiënt? En hoe ga je om met het feit dat objectieve kwaliteit niet bestaat? Hieronder 5 stappen die gezet worden door de provincie Overijssel.

Betere data zorgt voor betere besluitvorming

Dat is het uitgangspunt. Geen gedoe over verkeerde analyses of besluiten die gebaseerd zijn op onjuiste gegevens. Besluiten op basis van kaarten met de beste kwaliteit, die voor iedereen toegankelijk zijn.

2.GN Geodata_informatie_publicatieomgeving.png

1)    Geoportaal
Beheer van meer dan 1000 geodatasets en 6000 statische kaarten (pdf’s) met ons Geoportaal Overijssel, inclusief metadata. Het Geoportaal wordt nu vernieuwd. Op basis van wensen van gebruikers, studenten van GIMA en andere GIS-specialisten, zoals betere stylesheets voor ISO19115, ISO19119 en Dublin-core.

2)    Services
Beheer van meer dan 2000 lagen in WMS- en WFS-services met een nieuwe publicatieomgeving. Het bijzondere is, dat de metadata sturend is. Verandering van metadata zorgt direct voor acties in de publicatieomgeving. Bijvoorbeeld: verandering van metadata levert een waarschuwing aan de beheerder, die dan de betreffende service kan aanpassen.

3)    Atlassen
De Atlassen van Overijssel worden verbeterd op basis van gebruikerswensen (met Flamingo-4). De Atlassen zijn gekoppeld aan de services, de data en de metadata.

4)    Metadata
Metadata is de verbindende factor. Hier zijn veel verschillende personen bij betrokken. Voor een leverancier is kwaliteit iets anders dan voor een gebruiker. Voor een beheerder gelden andere eisen dan voor een inhoudelijk specialist. Wij gebruiken eenvoudige omschrijving voor data en services. Door toepassing van de verbeterde stylesheets zie je de meest belangrijke informatie eerst. De rest vind je bij de details. 

5)    Samenwerken

  • Hoe beschrijf je kwaliteit van geodata goed? Hoe verbeter je de kwaliteit van die geodata? Zijn er voorbeelden van andere organisaties die wij ook kunnen gebruiken?
  • Geonovum levert standaarden. Waarom is er nog geen praktische richtlijn voor attribuutbeschrijvingen in ISO19115? Hoe leg je kwaliteit vast?
  • Alterra controleert op een goede manier de kwaliteit van de BRT. De BRT wordt hierdoor beter. Is deze methode ook toepasbaar op overige basisregistraties of op onze eigen geodata?
  • Wie heeft ervaring met kwaliteitsnorm ISO 19157:2013?

Er zijn nog veel kansen om de kwaliteit van geodata te vergroten. Kansen voor alle betrokkenen in Nederland. We helpen als provincie Overijssel hier graag aan mee.