Nieuws

Kwaliteit van voedingswater in substraatloze teelt

Gepubliceerd op
17 juni 2014

Er is weinig kennis over het beheersen van de kwaliteit van het voedingswater bij substraatloze (teelt op water) systemen. Vooral het voorkomen of beheersen van ziekten en plagen in deze systemen vraagt nog aandacht. Wageningen UR Glastuinbouw is in 2013 een onderzoek gestart om hierover meer duidelijkheid te krijgen.

Inmiddels zijn er vier teelten met sla op water uitgevoerd. Per proef lag de nadruk op verschillende aspecten zoals type potten, stroomsnelheid, beluchten, watertemperatuur, pH en EC. In de laatste proef is in een aantal behandelingen al dan niet phytophthora toegevoegd en ook middelen met micro-organismen waaronder Bacillus subtilis.

Resultaten uit het onderzoek:

  • Kokospotje droogt in de eerste weken gemakkelijk uit ten opzichte van steenwol
  • Een hogere watertemperatuur geeft snellere groei, maar er is kans op een zwakkere krop
  • Een lagere pH dan 4.5 is riskant
  • Continu beluchten geeft hoog O2, maar kan ook groeivertraging geven
  • Bij niet circuleren kan O2 dalen tot 1 ppm
  • 9 °C lagere watertemperatuur verhoogt het zuurstofgehalte met 2 à 3 ppm
  • Phytophthora is wel aan te tonen in de wortels maar gaf in de proef geen echt zieke planten
  • De effectiviteit van de middelen op de Phytophtora op de wortels was wisselend.

Na sla wordt het onderzoek nu voortgezet met chrysant.

Contact: Ineke Stijger