Roos, kwaliteit en productie, kwaliteitslplan

Nieuws

Kwaliteitsplan roos

Gepubliceerd op
9 februari 2015

Nederlandse rozen kunnen niet altijd een vaasleven van zeven dagen garanderen. Om het vaasleven in de kritische periode (winter) te verbeteren is in de winters 2012/2013 en 2013/2014 een onderzoek uitgevoerd bij acht rozenteeltbedrijven: 4 teelden het ras Red Naomi! en 4 het ras Avalanche+. Het betrof een samenwerking tussen telers, FloraHolland, Wageningen UR Glastuinbouw en Wageningen UR LEI met cofinanciering vanuit de TopSector T&U (Ministerie van EL&I).

Het vaasleven van de rozen varieerde tussen 3,5 en 17,7 dagen. Er waren verschillen tussen de telers in vaasleven, knopopening, het optreden van bladproblemen, de mate van Botrytis aantasting en de sporendruk in de kas.

Voor deze verschillen is een verklaring gevonden in het kasklimaat: Bij Red Naomi! wordt een slechter vaasleven verklaard door vooral hoge gemiddelde RV en weinig temperatuurfluctuaties > 1°C. Bij Avalanche+ waren de verschillen in vaasleven te verklaren door de duur van het donkerperiode, en door de RV: hoe langer de donkerperiode, en hoe lager de RV, hoe beter het vaasleven.

Knopopening is bij beide soorten voor ruim 50% verklaard en negatief beïnvloed door RV’s hoger dan 93%.

De onderzochte partijen rozen zijn representatief voor de gemiddelde kwaliteit Nederlandse rozen uit “vaasleven getest” van FloraHolland. Dit gegeven zal benut worden voor implementatie in de praktijk.