Nieuws

Kwaliteitszorg aan Wageningen University goed beoordeeld

Gepubliceerd op
25 mei 2018

Een internationaal expertpanel heeft in opdracht van de Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO) de kwaliteitszorg van Wageningen University beoordeeld en positief bevonden. Het panel constateert dat de universiteit een kwaliteitscultuur en kwaliteitszorg heeft die garant staan voor goed onderwijs. In 2012 was Wageningen ook positief beoordeeld qua kwaliteitszorg.

Het internationale panel bezocht Wageningen begin 2018 met het doel om te bezien of de universiteit beschikt over een systeem van kwaliteitszorg. Daartoe legde het panel de kwaliteitszorg van de universiteit langs de meetlat aan de hand van vier criteria: Visie en beleid, implementatie, evaluatie en monitoring en ontwikkeling. Het team sprak met 175 medewerkers, studenten en externe personen die met de universiteit te maken hebben.

Op alle onderdelen voldoet de universiteit aan de eisen, concludeert het panel en de NVAO neemt dat over. Volgens het panel heeft Wageningen University aangetoond te hechten aan de participatie van studenten, bottom-up-initiatieven en de betrokkenheid van de gehele academische gemeenschap in het onderwijs. De visie op onderwijs is duidelijk, rijk en onderscheidend ten opzichte van andere instellingen. Het panel bevestigt dat de Wageningse onderwijsvisie studentgericht is en gedragen wordt door personeel en studenten. “Dit fraaie resultaat hebben we te danken aan de grote inzet van docenten, staf, studenten en andere betrokken,” verklaart rector Arthur Mol.

Internationaal en duurzaam

De NVAO is ook positief over twee speciale kenmerken: internationalisering en duurzaamheid. Over de kwaliteit van de internationalisering zegt het panel: ”Een werkelijk internationale universiteit waar internationalisering een cross cutting principle is met overkoepelende relevantie voor het bereiken van de doelen van de universiteit. Internationalisering is ingebed in de organisatie en in de manier waarop besluiten tot stand komen.”

Daarnaast is volgens het panel duurzaamheid een speciaal kenmerk dat de kern van de missie van Wageningen raakt en een belangrijke focus is voor het Wageningse onderwijs en onderzoek. Het panel ziet duurzaamheid als een onderscheidend en waardevol kenmerk van de universiteit.