Nieuws

Kwartaalbericht agrarische grondmarkt

Gepubliceerd op
31 juli 2017

De gemiddelde agrarische grondprijs in Nederland is in het tweede kwartaal van 2017 gelijk gebleven aan die in het eerste kwartaal: 57.800 euro per ha. Achter het stabiele gemiddelde gaan echter wel veranderingen schuil in prijs per type grondgebruik en landsdeel.

De prijs van grasland is in het tweede kwartaal van 2017 met 2,6% gestegen (ten opzichte van het eerste kwartaal) van 53.700 euro tot 55.100 euro per ha. Daarentegen is de prijs van snijmaïsland in het tweede kwartaal van 2017 met 1,5% gedaald tot 59.800 euro per ha. Dit grondgebruik is niet afzonderlijk in figuur 1 opgenomen, maar is onderdeel van het totaalcijfer van landbouwgrond. De prijs van bouwland is in het tweede kwartaal van 2017 gelijk gebleven aan die in het eerste kwartaal: 62.000 euro per ha (figuur 1). Dat is 5,6% onder de gemiddelde prijs over heel 2016 van 65.700 euro per ha.