Kwetsbare oudere neemt drinkvoeding om zelfstandig te blijven

Nieuws

Kwetsbare oudere neemt drinkvoeding om zelfstandig te blijven

Gepubliceerd op
24 maart 2015

Kwetsbare thuiswonende ouderen consumeren medische drinkvoeding om langer zelfstandig te kunnen wonen. Voor kwetsbare ouderen in een verzorgingstehuis is het hebben van een beetje meer energie voor dagelijkse activiteiten een belangrijke drijfveer. Dat concluderen wetenschappers van Wageningen UR Food & Biobased Research op basis van persoonlijke gesprekken met ouderen die medische drinkvoeding gebruiken. De uitkomst biedt huisartsen, diëtisten en apothekers handvatten om ouderen persoonlijker te adviseren over drinkvoeding, en zo de inname te stimuleren.

Wageningse onderzoekers interviewden 40 ouderen in hun eigen omgeving over hun consumptie van medische drinkvoeding, ofwel ONS (oral nutritional supplements). De helft van de ondervraagden, met een gemiddelde leeftijd van 81 jaar, woonde zelfstandig, de andere helft, met een gemiddelde leeftijd van 83 jaar, woonde in een verzorgingstehuis.

“Bij eerder onderzoek naar ONS is al vaak gekeken naar het product zelf, zoals de smaak en de hoeveelheid per eenheid, en de omstandigheden waaronder de drank wordt geconsumeerd, bijvoorbeeld uit een glas of met een rietje direct uit het pakje. Over de persoonlijke drijfveren van ouderen was nog weinig bekend, terwijl juist die een belangrijke motivatie vormen om de drinkvoeding elke dag te gebruiken”, aldus Louise den Uijl, PhD in de groep Consumer Science & Health.

Drinkvoeding

Als gewone voedingsadviezen en voedingssupplementen niet of onvoldoende werken, kan drinkvoeding de voedingstoestand, en daarmee de kwaliteit van leven, van ouderen verbeteren. Drinkvoeding is in principe geschikt als maaltijdvervanger, maar de ouderen in deze studie consumeerden ONS als extraatje. Ze beschouwden het product als voeding, en niet als medicijn. Ze gebruikten het omdat ze er baat bij hadden, en omdat ze de huisarts of diëtist die het voorschreef als autoriteit en vertrouwenspersoon zagen.

Zelfstandig en actief

Ouderen willen zo lang mogelijk zelfstandig wonen en actief blijven, en tegelijkertijd is bij de groep kwetsbare ouderen ondervoeding vaak een probleem. Drinkvoeding kan dan bijdragen aan het aansterken en het tegengaan van ondervoeding. Dit onderzoek liet zien het noemen van de relevante persoonlijke drijfveren het advies van de diëtist of huisarts mogelijk kan ondersteunen. “We kunnen ons voorstellen dat ouderen nog meer gemotiveerd zijn hun drinkvoeding daadwerkelijk te consumeren als de hulpverlener hen attendeert op de verbeteringen die ze in hun eigen situatie kunnen verwachten. Bijvoorbeeld dat het hen helpt gezond genoeg te blijven om zelfstandig te blijven wonen, of dat ze daarmee voldoende energie hebben om deel te nemen aan dagelijks aangeboden activiteiten en uitjes”, aldus Louise den Uijl.