Persbericht

LEI Wageningen UR krijgt nieuwe naam: Wageningen Economic Research

Gepubliceerd op
6 september 2016

LEI Wageningen UR heet vanaf 6 september Wageningen Economic Research. Deze naamsverandering is onderdeel van de nieuwe merkenstructuur van Wageningen University & Research. In de nieuwe structuur is gekozen voor één logo en één merk, namelijk Wageningen University & Research.

Wageningen University & Research

Wageningen University & Research is een merknaam die dicht ligt bij de huidige naam en die direct duidelijk maakt wie wij zijn: een combinatie van een universiteit en marktgerichte researchinstituten die zowel in Nederland als internationaal uniek is. Hierin ligt immers onze kracht:  het samenspel van onderwijs met fundamenteel, toegepast en praktijkgericht onderzoek.

Wageningen Economic Research

Alle instituten hebben een beschrijvende naam gekregen. We hebben gekozen voor een korte, krachtige, beschrijvende naam. De naam Wageningen Economic Research staat voor toegepast sociaal en economisch onderzoek. Onze naam vertegenwoordigt onafhankelijk en betrouwbaar onderzoek. Ons onderzoek richt zich op de duurzame productie, distributie en consumptie van gezonde en veilig voedsel wereldwijd voor overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties. Een nieuwe beschrijvende naam betekent ook een nieuw webadres: wur.nl/economic-research.

Eén logo

Alle instituten en de universiteit voeren vanaf 6 september hetzelfde logo:

Het nieuwe logo van Wageningen University & Research

Sinds het moment waarop DLO en Wageningen University fuseerden in 1998 is de onderlinge samenwerking gegroeid en daarmee de waarde van de combinatie van onderwijs, fundamenteel onderzoek en praktijkgericht onderzoek voor de samenleving en onze klanten en relaties.

Organisatiestructuur

Juridisch blijft de structuur van de organisatie gelijk. Wij behouden twee juridische entiteiten: Wageningen University behoudt zijn huidige juridische aanduiding en de Stichting DLO krijgt de juridische aanduiding Stichting Wageningen Research.

Voor vragen over de gevolgen van het merkenbeleid voor u heeft Wageningen University & Research een helpdesk ingericht waar u met vragen terecht kunt.