Nieuws

LEI ontwikkelt Rabo M-tool voor melkveesector

Gepubliceerd op
3 maart 2014

Met de M-tool ziet de melkveehouder in hoeverre hij (of zij) het bedrijf op orde heeft voor de beoogde toekomststrategie. De check wordt uitgevoerd op drie hoofdthema’s: ondernemerschap, winstgevendheid en duurzaamheid. De tool is een praktische online strategiecheck, ontwikkeld in opdracht van en samen met de Rabobank.

De melkveehouder vult een aantal vragen in over de drie thema’s en geeft ook de beoogde toekomststrategie aan. De tool maakt vervolgens een vergelijking tussen de bestaande en gewenste situatie. Binnen 20 minuten heeft de melkveehouder waardevolle input waar ontwikkelpunten liggen om een eigen richting te bepalen, verantwoorde keuzes te maken en/of gerichte ondersteuning te zoeken. Dit alles om als melkveehouder voor 2020 klaar te zijn voor een integraal duurzame melkveehouderijsector. Melkveehouders die klant zijn van de Rabobank kunnen via hun lokale accountmanager toegang tot de Rabo M-tool aanvragen. In het online melkveehouderij-magazine van de Rabobank is ook aandacht besteed aan de M-tool.