Nieuws

LEVARHT sluit aan bij de Club van 100

Gepubliceerd op
6 juni 2019

Levarht is toonaangevend en gespecialiseerd in het verbinden van organisaties, mensen en kennis met als doel het wereldwijd en jaarrond beschikbaar maken van verse en smaakvolle groente- en fruitsoorten. Vanuit deze ambitie heeft Levarht zich aangesloten bij de Club van 100 van de business unit Glastuinbouw van Wageningen University & Research. Het doel van de Club van 100 is het blijvend vernieuwen van kennis en onderzoek in de glastuinbouw.

Toeleveranciers in de glastuinbouw krijgen via de Club van 100 laagdrempelig toegang tot de brede expertise van de business unit Glastuinbouw. Daarnaast dragen ze met hun lidmaatschap bij aan de financiering van het toegepast-strategische onderzoek in de glastuinbouw. "De Club van 100 is een groep van grote en kleine bedrijven die een brede vertegenwoordiging kent vanuit de toeleveringssector. Ook de handel en afzet vallen hieronder," zegt Jan Willem de Vries als projectleider van de Club van 100. "Het is plezierig dat Levarht zich bij deze Club heeft aangesloten.

Business-to-Business-activiteiten

De leden van de Club van 100 kunnen de helft van hun lidmaatschapsbijdrage gebruiken voor Business-to-Business-activiteiten waarbij de kennis van de experts op het gebied van glastuinbouw van WUR kan worden ingezet. Jan Willem de Vries: "De leden, zo ook Levarht, komen met een probleemstelling, wij proberen een bijdrage te leveren aan de oplossing. Denk bijvoorbeeld aan het maken van simulatieberekeningen, het doen van een klein onderzoek of het bijpraten van de Raad van Bestuur van het desbetreffende lid over een specifiek onderwerp. Het is mooi om te zien dat sommige bedrijven hun budgetten bij elkaar leggen om een groter onderwerp beet te pakken. De resultaten uit deze Business-to-Business-activiteiten zijn overigens alleen bestemd voor de bedrijven die de vraag hebben uitgezet."

Voorsprong op gebied van kennis

De andere helft van de lidmaatschapsbijdrage wordt door de leden bij elkaar gelegd in een gezamenlijke pot. De leden bepalen gezamenlijk aan welke onderwerpen men moet gaan werken om het Nederlandse glastuinbouwcluster een voorsprong te laten behouden op het gebied van kennis. Bij elk onderwerp gaat een begeleidingscommissie aan de slag om te komen tot een concrete uitwerking van de plannen. Levarht zal hiervoor haar vakmensen afvaardigen om zo specifieke kennis en kunde toe te voegen.