Nieuws

LGN7 is vernieuwd: LGN7_BRP2015

Gepubliceerd op
13 juni 2016

Vanaf nu vinden jaarlijkse updates plaats betreffende het agrarische gebied. LGN7_BRP2015 is een nieuwe versie van LGN7 waarbij de agrarische LGN7 klassen zijn geactualiseerd op basis van gegevens uit de BasisRegistratiePercelen 2015.

De andere klassen (bebouwing, bos, water, infrastructuur en natuur) zijn gelijk gebleven t.o.v. het oorspronkelijke LGN7 bestand. Het bestand LGN7_BRP2015 wordt op aanvraag voor bestaande afnemers van LGN7 tegen leveringskosten beschikbaar gesteld. Ook LGN7plus BRP2014 (en BRP2013) zijn op aanvraag beschikbaar (zie bestelinformatie). Voor geïnteresseerden die LGN7 niet hebben afgenomen gelden hiervoor de normale LGN7 tarieven.

Een proefgebied van LGN7_BRP2015 is gratis te bekijken en te downloaden via onderstaande knop.