Nieuws

Laag pathogene H6 vogelgriep virussen in Nederland in 2019

Gepubliceerd op
20 december 2019

In 2019 (tussen januari en november) werden in het reguliere vogelgriep monitoringsprogramma 20 pluimveebedrijven positief getest op laag pathogene aviaire influenza virus. subtype H6. Wageningen Bioveterinary Research stelde vast dat het de subtypes H6N2, H6N8 en H6N1 betrof. Antilichamen tegen deze virussen werden aangetoond bij met name legbedrijven, maar ook een bedrijf met kalkoenen en een bedrijf met eenden werden positief getest.

Op het bedrijf met kalkoenen werden klinische symptomen gezien, het is onduidelijk of deze werden veroorzaakt door het H6 virus of door co-infectie met andere pathogenen. Het betreft een niet bestrijdingsplichtige variant van vogelgriep. Een H6-virus kan zich niet ontwikkelen tot hoog pathogene aviaire influenza.

Besmettingen door heel Nederland

De H6-besmette bedrijven werden gevonden door heel Nederland (zie de tabel). Dit zijn serologische detecties, waarbij antilichamen tegen het virus werden aangetoond. Het H6-virus werd op slechts 2 bedrijven aangetoond, dit betrof een H6N2 en een H6N8 virus. Daarnaast werd een H6N2 virus aangetoond in een dode wilde vogel. Genetische analyse van het volledige genoom van deze virussen laat zien dat het dezelfde H6-variant betreft, in combinatie met een ander N type, en ook andere genoom segmenten verschillen tussen de virussen. De H6-variant in Nederland is niet verwant aan het zoönotische H6N1 virus, dat in Azië mensen geeft geïnfecteerd. Omdat er slechts in twee gevallen virus werd aangetoond, kan niet onderzocht worden of de introducties bij de bedrijven het gevolg zijn van aparte introducties vanuit wilde vogels, of dat er ook transmissie tussen bedrijven heeft plaatsgevonden.

Jaarlijkse monitoring

Ieder jaar worden er tussen de 10 en 40 bedrijven positief getest in het reguliere vogelgriep monitoringsprogramma voor laag pathogene aviaire influenza. Het aantal introducties is dit jaar daarmee niet verontrustend. Wel is opvallend dat het dit jaar met name H6-subtypen betreft. Waarschijnlijk circuleren er verschillende H6-subtypen in de wilde vogelpopulatie in Nederland.

Detecties H6 vogelgriep-virus 2019

Klik op de afbeelding om deze te vergroten
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Laatste update van dit nieuwsbericht: 20 december 2019