lacterende zeugen voer

Nieuws

Lacterende zeugen die ook drachtig zijn vereisen een hoog voerniveau

Gepubliceerd op
30 april 2015

Zeugen die tegelijk drachtig en lacterend zijn tijdens een zes weekse lactatieperiode moeten op een hoog voerniveau gevoerd worden. Een laag voerniveau resulteert in meer conditieverlies van de zeugen en in minder levend geboren biggen in de volgende worp. Dit blijkt uit onderzoek dat binnen Feed4Foodure door Wageningen UR is uitgevoerd op Varkens Innovatiecentrum Sterksel.

In 2013 is een literatuuronderzoek uitgevoerd naar de voeding van lacterende zeugen in welzijnsvriendelijke huisvestingssystemen met een verlengde lactatie en inseminatie tijdens de lactatie. Hieruit bleek dat er weinig bekend is over de voeding van zeugen die zowel dragend als lacterend zijn tijdens een verlengde lactatie. Enerzijds is een hoog voerniveau gewenst voor de melkproductie. Anderzijds kan een hoog voerniveau resulteren in meer embryonale sterfte.

Om meer te weten over een adequaat voerniveau is hier in 2014 onderzoek naar gedaan bij zeugen tijdens de laatste 8 dagen van een zes weekse lactatie waarin ze ook drachtig zijn. Er is gekeken naar de gewichts- en spekdikte ontwikkeling van de zeugen, de resultaten van de biggen en het aantal levend en dood geboren biggen in de volgende worp. Op dag 27 van de lactatie werd gestart met intermittent suckling, waarbij de zeugen, gedurende een periode van 6 dagen, 10 uur per dag van de biggen werden gescheiden. 90% van de zeugen werd 5 à 6 dagen na start van de intermittent suckling berig en geïnsemineerd. Na inseminatie werd geen intermittent suckling meer toegepast en bleven de zeugen tot spenen bij de biggen. Op dag 34 van de lactatie is gestart met de voerbehandeling en werden de zeugen tot spenen op dag 42 op een hoog voerniveau (6,5 kg voer per zeug per dag) of een laag voerniveau (4,0 kg voer per zeug per dag) gevoerd.

Tijdens de laatste 8 dagen van de zes weekse lactatie verloren de zeugen op het lage voerniveau meer gewicht en spek dan de zeugen op het hoge voerniveau. Het lage voerniveau verlaagde niet de melkproductie van de zeugen, deze bleef onverminderd op een hoog niveau, maar zorgde wel voor meer conditieverlies van de zeugen. 

Dit onderzoek is uitgevoerd als onderdeel van de PPS Feed4Foodure.