Nieuws

Landelijk Orgaan Wetenschappelijke Integriteit bevestigt integriteit ‘statiegeld’-onderzoekers

Gepubliceerd op
21 november 2016

De klachten met betrekking tot schending van de wetenschappelijke integriteit bij het onderzoek naar de kosten van het statiegeldsysteem zijn ongegrond. Het college van bestuur van de stichting Wageningen Research (onderdeel van Wageningen University & Research) heeft het advies van het Landelijk Orgaan Wetenschappelijke Integriteit (LOWI) overgenomen.

Met het overnemen van het advies van het LOWI door het college van bestuur is een einde gekomen aan een slepende zaak waarover in april 2014 integriteitsklachten werden ingediend door een drietal partijen die zich betrokken voelen bij het in standhouden van statiegeld op met name PET-flessen.

In het onderzoek was een methode ontwikkeld om de kosten van het statiegeldsysteem te berekenen en te vergelijken met andere manieren om tot recycling van PET-flessen te komen. Met de kengetallen in die tijd kwam statiegeld als het duurste systeem uit de bus. Dat feit heeft toen even een rol gespeeld in de discussie over het voortbestaan van het systeem, omdat een conceptrapport voor de begeleidingscommissie werd doorgespeeld aan het ministerie van I&M. Het afschaffen van het statiegeldsysteem is overigens voorlopig van de baan.

Procedurele kritiek van het LOWI – in navolging van de commissie wetenschappelijke integriteit van Wageningen University & Research - zoals over vermelding van financiers in conceptrapporten wordt door het college van bestuur overgenomen. De betreffende procedures zijn inmiddels aangepast.