Nieuws

Lars Hein benoemd tot persoonlijk hoogleraar Ecosystem services and environmental change

Gepubliceerd op
4 maart 2014

Lars Hein van de leerstoelgroep Milieusysteemanalyse is per 1 maart benoemd tot persoonlijk hoogleraar op het vakgebied ‘Ecosystem services and environmental change’. Zwaartepunt van zijn onderzoek is de integratie van milieuwetenschap en milieu-economie, met specifieke aandacht voor ‘ecosystem accounting’.

Lars Hein
Lars Hein

"Ecosystem accounting is een nieuwe methode voor het meten van natuurlijk kapitaal,” zegt Lars in een toelichting op zijn benoeming. “Daarbij worden ecosysteemdiensten gekwantificeerd in zowel fysieke als monetaire zin op een manier die consistent is met de nationale rekeningen. Met deze methode kunnen we veranderingen in natuurlijk kapitaal vergelijken met economische statistieken zoals bijvoorbeeld het bruto nationaal product.”

Lars Hein is medeauteur van de nieuwe VN-richtlijnen voor ecosystem accounting en technisch adviseur van een groot Wereldbank-project op dit gebied. De methode vraagt de integratie van ecologische informatie, onder andere op het gebied van ecosysteemdynamiek, ruimtelijke modellen, en monetaire waardering conform de internationale standaard voor nationale rekeningen. Hij begeleidt 11 promovendi met case studies in een zevental landen. Het merendeel van deze onderzoeken betreft de ontwikkeling van methoden voor ecosystem accounting en het toepassen van informatie uit deze accounts ter ondersteuning van specifieke beleidsvragen.

Lars begeleidt onder andere promovendus Roy Remme, die in Nederland promotieonderzoek doet, in samenwerking met het CBS, met de focus op de provincie Limburg. Daarnaast vindt er onderzoek plaats in Noorwegen, Indonesië, Benin, Columbia, Thailand en Portugal. Op dit moment richt het onderzoek in de groep zich met name op het verder ontwikkelen en toepassen van methoden voor ecosystem accounting om te komen tot een beter begrip van de economische effecten van veranderingen in het milieu. Lars is tevens betrokken bij projecten op het gebied van palmolie en papierproductie, waarbij wetenschappelijke inzichten worden vertaald in praktische aanbevelingen voor het beheer van natuurlijke hulpbronnen.

Lars Hein (Heerlen, 1969) studeerde milieuwetenschappen aan de Universiteit Utrecht en promoveerde in 2005 in Wageningen. Zijn proefschrift werd in dat jaar bekroond als beste proefschrift op het gebied van milieuwetenschappen.

Benoeming tot persoonlijk hoogleraar geschiedt op basis van grote verdiensten voor wetenschappelijk onderzoek en onderwijs alsmede op grond van opmerkelijke persoonlijke kwaliteiten.