Larve huisvlieg: milieuvriendelijk alternatief voor soja?

Nieuws

Larve huisvlieg: milieuvriendelijk alternatief voor soja?

Gepubliceerd op
21 juni 2016

De veevoederindustrie is op zoek naar alternatieven voor milieubelastende bestanddelen, zoals soja- en vismeel. Hannah van Zanten deed onderzoek naar de milieueffecten van huisvlieglarven als voedselbron. Conclusie: insecten als veevoer wordt vooral interessant als we minder afhankelijk worden van fossiele brandstoffen. Dat vraagt om een toelichting.

"Dat er naar insecten als eiwitrijke bron van veevoer gekeken wordt, is logisch", zegt Hannah van Zanten, onderzoeker bij de leerstoelgroep Dierlijke Productiesystemen van Wageningen University. "De sojateelt heeft met name in Brazilië en Argentinië grote nadelige effecten, zoals ontbossing, verlies van biodiversiteit en een hoge CO2-uitstoot. Insecten worden als interessant alternatief gezien, omdat ze weinig landgebruik vergen en afval eten."

Minder CO2-uitstoot en landgebruik

Van Zanten onderzocht de milieueffecten van de kweek van huisvlieglarven voor de veevoerproductie, in Nederland. Zij gebruikte hiervoor data van een kwekerij, twee afvalverwerkende bedrijven en een veevoederbedrijf dat de larven verwerkt. Wanneer je alleen de directe effecten analyseert, dan blijkt de huisvlieglarve per kilo milieuvriendelijker dan soja- of vismeel. "De productie van de larven zorgt voor minder CO2-uitstoot dan de productie van soja- of vismeel. Ook het landgebruik is lager."

Probleem: afval

Van Zanten analyseerde ook de indirecte effecten. En dan wordt het toch een genuanceerder verhaal. Ze legt uit: "In deze studie hebben we de larven deels gevoerd met kippenmest en deels met afval. Dit afval vormt het probleem, omdat dit nu voor 98% wordt vergist voor de opwekking van bio-energie. Die bio-energie vervangt fossiele brandstoffen, wat milieuwinst oplevert. Maar als we dit afval volledig aan insecten voeren, heb je ineens meer fossiele brandstoffen nodig. En dan valt de milieubalans alsnog negatief uit."

Model om milieueffecten te berekenen

Voor haar proefschrift ontwikkelde Van Zanten een model waarmee het milieueffect van maatregelen te berekenen is, rekening houdend met directe en indirecte gevolgen. "Aan de hand van dit model kunnen we berekenen of het verstandig is om in te zetten op veranderingen als deze of juist niet. Dit onderzoek toont aan dat vol inzetten op insectenproductie voor veevoer nu niet verstandig is. Dat wordt anders als we in Nederland minder afhankelijk worden van fossiele brandstoffen ten gunste van windenergie en zonne-energie. We hoeven dan namelijk minder afval te vergisten voor bio-energie. Bedenk verder dat het industrieel proces voor de productie van larven steeds energie-efficiënter wordt. Ook dat heeft een positief milieueffect."

Van Zanten pleit dan ook voor een integrale benadering bij duurzame veranderingen in de veevoersector: "Deze studie toont aan dat een maatregel in de ene keten, onvoorziene effecten kan hebben in een andere keten, positief of negatief. Je kunt de milieubelasting van een maatregel pas vaststellen als je alle effecten in kaart hebt gebracht."

Neem contact op met de experts