Nieuws

Leerboek fokkerij en genetica voor het HBO-onderwijs on-line beschikbaar

Gepubliceerd op
6 mei 2015

Op verzoek van de Nederlandse instellingen voor Hoger Agrarisch Onderwijs is een leerboek over fokkerij en genetica digitaal beschikbaar gesteld door het Animal Breeding and Genomics Centre.

Het leerboek is geschreven door twee fokkerij medewerkers van Wageningen University and Research Centre: Kor Oldenbroek van het Centrum voor Genetische Bronnen Nederland en Liesbeth van der Waaij van de Leerstoelgroep Fokkerij en Genetica. Het leerboek beschrijft de verschillende onderdelen van een fokprogramma die achtereenvolgens worden doorlopen.

Vier HBO-docenten hebben een belangrijke bijdrage geleverd door het kritisch lezen van de concept teksten: Aline van Genderen van HAS-Den Bosch, Hans van Tartwijk van Van Hall-Larenstein in Wageningen, Jan van Diepen van CAH-Vilentum in Dronten en Linda Krijgsman van IN-Holland in Delft. Het schrijven van het leerboek was mogelijk door een bijdrage uit het WURKS programma van Wageningen University.

De hoofdstukken zijn:

Hoofdstuk 1: De geschiedenis van de fokkerij: wetenschap en toepassing
Hoofdstuk 2: De basisprincipes in het fokken van dieren
Hoofdstuk 3: Het fokdoel wordt bepaald door het gebruik
Hoofdstuk 4: Het verzamelen van informatie voor fokkerijbeslissingen
Hoofdstuk 5: Genetische modellen
Hoofdstuk 6: Genetische diversiteit en inteelt
Hoofdstuk 7: Vererving van enkelvoudige kenmerken
Hoofdstuk 8: De dieren rangschikken op fokwaarde
Hoofdstuk 9: Voorspelling van de selectierespons
Hoofdstuk 10: Selectie en paring
Hoofdstuk 11: Kruising
Hoofdstuk 12: De structuur van fokprogramma’s
Hoofdstuk 13: Evaluatie van het fokprogramma
Hoofdstuk 14: Behoud van genetische diversiteit