Nieuws

Leerzaam onderzoek led in chrysantenteelt

Gepubliceerd op
7 februari 2014

Eind november is Wageningen UR Glastuinbouw een belichtingsproef in de chrysantenteelt gestart in de kassen in Bleiswijk. We kijken naar de mogelijkheden om elektriciteit te besparen door te belichten met energiezuinige leds naar plantbehoefte.

Er worden drie behandelingen vergeleken, namelijk SON-T, hybridebelichting (50% SON-T en 50% led boven het gewas) en 100% led. De najaarteelt loopt inmiddels al bijna twee maanden en het ziet er naar uit dat we interessante resultaten gaan boeken.

Verrood geen toegevoegde waarde voor chrysantenteelt

Er is de afgelopen tijd op verschillende plaatsen veel gediscussieerd over de mogelijkheden voor belichting met leds in de chrysantenteelt. Zo was er onder andere de gedachte dat door met leds een verroodbehandeling te geven aan het eind van de dag een groter blad wordt gekregen. De lichtbenutting zou dan beter zijn.

In onze oriënterende proeven hebben we deze hypothese definitief weten te weerleggen. In onze metingen hebben we geen positief effect van verrood op lichtonderschepping gezien. Verrood gaf géén groter blad en heeft blijkbaar geen toegevoegde waarde voor de chrysantenteelt.

Lichtbehoefte van de plant

In andere gewassen (tomaat en gerbera) zijn goede resultaten bereikt met het belichten naar plantbehoefte. Dat houdt in dat je zonlicht optimaal benut en de lampen niet langer laat branden dan strikt nodig is om aan de lichtbehoefte van de plant te voldoen. Voor chrysant zien we hierin ook mogelijkheden.

Daarnaast is er de ontwikkeling dat led-lampen steeds efficiënter worden met elektriciteit. Daarom is het zaak om naast het verbeteren van de belichtingsstrategie ook te kijken naar hoe je chrysanten kan telen onder leds. We werken in deze proef met Philips led-strengen met 90% rood en 10% blauw.

Twee veredelaars (Fides en Deliflor) hebben voor deze proef ieder zeven cultivars beschikbaar gesteld. Met deze veertien cultivars krijgen we een aardig totaalbeeld van de betekenis van de verschillende lichtbehandelingen voor de chrysantenteelt.

Besparing in elektriciteit

De resultaten tot nog toe laten zien dat belichten naar behoefte, dus werken met een lichtsom, kan leiden tot minder belichtingsuren en dus een besparing in elektriciteit. Na de LD (lange dag)-periode constateren wij dat er gedurende zeven dagen drie tot zes uur minder is belicht. Dat komt overeen met een besparing van 12%. Wel zeiden de telers uit de begeleidingscommissie dat de gewassen onder 100% leds er wat minder uitzagen dan in de hybride en SON-T behandelingen.

We starten binnenkort met de oogst na de KD (korte dag)-periode. We zijn benieuwd of de tendens die we nu hebben geconstateerd, zal doorzetten. We zullen daarover op deze website meer rapporteren.