Nieuws

Lekker zwemwater voor snoekbaarzen dankzij geothermie van de glastuinbouw

Gepubliceerd op
14 mei 2019

In de zomer hoeven kassen niet verwarmd te worden. Sterker nog, er is dan vaak zelfs een overschot aan warmte, zeker als er ook gebruik wordt gemaakt van geothermie. Met dat overschot is misschien het water voor indoor-viskweek te verwarmen. De Business Unit Glastuinbouw van Wageningen University & Research onderzoekt samen met Europese partners of geothermische bronnen beter benut kunnen worden door combinaties van kassen en viskweek – zogeheten aquaponics.

Voor de kweek van vissen is jaarrond een constante watertemperatuur nodig. In de glastuinbouw zijn vraag en aanbod minder constant: in de winter wordt relatief veel verwarmd, en in de zomer is er een juist overschot. Daarnaast zijn er steeds meer teeltbedrijven met een aardwarmtebron. In de zomer zorgt dat voor een overschot. Die warmte verkopen zou kunnen zorgen voor een ander verdienmodel voor aardwarmtebronnen.

Recirculating aquaculture system

Snoekbaarzen in bassin
Snoekbaarzen in bassin

In de kassen van Wageningen University & Research in Bleiswijk staat daarom sinds kort een geavanceerd viskweeksysteem, een zogenaamd recirculating aquaculture system (RAS). De grootste tanks bevatten zo'n 10.000 liter water. Daarin leven enkele duizenden vissen. Snoekbaarzen, om precies te zijn. Deze soort is zeer geschikt voor consumptie en wordt steeds populairder, zowel bij consumenten als bij kwekers. Als de warmte uit de kas kan worden gebruikt voor de indoor-viskweek, dan heeft dat waarschijnlijk ook voor het verdienmodel van aquaponics een positief effect.

Gedurende circa een jaar onderzoekt WUR wat de effecten zijn van een koppeling. Hoeveel warmte kan worden uitgewisseld, en hoeveel warmte wordt daarmee bespaard? Hiervoor simuleren de onderzoekers de restwarmte uit de kas (van circa 35°C) en uit een geothermiebron (circa 80°C).

IMG_2607 (002).JPG

WUR voert dit onderzoek uit in samenwerking met partners uit IJsland en Slovenië. Ook de warmtebehoefte voor algenproductie en voedselverwerkingsprocessen wordt onderzocht om de potentie van circulaire voedselsystemen voor het gebruik van geothermie te onderzoeken. De financiering van het onderzoek is afkomstig van het Europese GEOTHERMICA - ERA NET Cofund Geothermal.