Nieuws

Lesmodule voedselzekerheid voor VMBO en MBO

Gepubliceerd op
15 oktober 2014

Het centrum voor duurzame ontwikkeling en voedselzekerheid van Wageningen University heeft samen met het Wellant college een module voedselzekerheid gemaakt.

De module vertaalt kennis en kunde over voedselzekerheid naar MBO en VMBO in het kader van internationalisering groen onderwijs. De module gaat over voedselzekerheid, voedselverspilling, houdbaarheids data, duurzaamheid in de voedselketen, de voetafdruk van ons dieet, en variatie in voedsel patronen. De module bevat zowel instructie voor docenten, informatieve teksten en filmpjes en opdrachten en wordt zo gepresenteerd dat hetzelfde materiaal op verschillende niveaus gebruikt kan worden. Er wordt niet alleen gestreefd naar kennis en bewustwording door analyse en opdrachten, maar er wordt ook uitgezocht hoe iedereen zelf een steentje bij kan dragen aan voedselzekerheid, voor zichzelf of anderen. leerlingen worden met deze module bewust gemaakt dat eien persoonlijke keuzes een relatie hebben met mondiale voedselzekerheid. De module is gefinancierd door Stichting Groene Kennis Coƶperatie en toegankelijk op wikiwijs.