Persbericht

Levendig dorpshart Spijk te realiseren met beperkt budget

Gepubliceerd op
22 april 2014

Het dorpje Spijk – langs de Rijn, tegen de Duitse grens aan – wil een echt dorpshart waar inwoners samenkomen. Het dorp (vertegenwoordigd in de Stichting Actief Spijk) waar veel jongeren en ouderen zijn weggetrokken en waar ook de middenstand is verdwenen, vroeg de Wetenschapswinkel van Wageningen UR (University & Research centre) om advies. De geopperde plannen van de wetenschappers en studenten zijn met een zeer beperkt budget te realiseren.

Het dorpshart wint aan kracht als het bijdraagt aan het groene karakter van Spijk en aansluit op de directe omgeving van het dorp. Dat is de conclusie van het onderzoek door de onderzoekers van Wageningen UR en zes studenten van Hogeschool Van Hall Larenstein.
Spijk is een van de dorpen in de gemeente Rijnwaarden, Gelderland. De Stichting Actief Spijk staat voor een leefbaar Spijk en wil dat het dorpshart een plek wordt waar ontmoeten centraal staat en waar ruimte is voor alle dorpsactiviteiten. In het dorpsplan uit 2012 is aangegeven dat passerende recreanten zoals de wandelaars van het Pieterpad onder meer een rustplek, een eet-en drinkgelegenheid en sanitaire voorzieningen missen.

Gemotiveerde inwoners

Hoewel Spijk in een groene omgeving ligt is in het dorp zelf van die natuur weinig terug te zien, zo signaleren de onderzoekers. Ze stellen voor om de zichtlijnen naar de groene landelijke omgeving veilig te stellen en alle erfscheidingen met de openbare weg in het hele dorp groen in te richten. Daarbij raden ze ook aan wegen te bestraten met klinkers die gebakken zijn in de lokale steenfabriek en om voor verdere aankleding van de openbare ruimte zo veel mogelijk gebruik te maken van al gebruikte materialen. Veel van de werkzaamheden die in de plannen staan, zijn uit te voeren door vrijwilligers. Veel inwoners van Spijk zijn gemotiveerd om zich in te zetten voor een mooi dorpshart, zo blijkt uit het onderzoek. Al tijdens de onderzoeksperiode  is er een keur aan grotere en kleinere projecten opgepakt door de actieve dorpsbewoners. Grotere klussen voor het dorpshart kunnen – uitgesmeerd over een langere periode – veelal ingebed worden in de reguliere onderhoudswerkzaamheden van de gemeente. De kosten kunnen zo laag gehouden worden.

Voor het opstellen van een advies heeft de Wetenschapswinkel informatie ingewonnen bij dorpsbewoners en nauw samengewerkt met de opdrachtgever Stichting Actief Spijk. Een dorpsplan uit 2012, waarin wensen van bewoners waren opgenomen, is gebruikt als basis.

Het rapport van de wetenschapswinkel wordt op woensdag 23 april aangeboden aan Mark Slinkman, burgemeester van de Gemeente Rijnwaarden en aan Anita van Loon, wethouder Sociaal domein. De bijeenkomst vindt plaats in Dorpshuis de Spieker te Spijk en begint om 19.30 uur.