Nieuws

Lichttransmissie van natte materialen

Gepubliceerd op
5 december 2016

Het meten van de lichttransmissie van tuinbouwglas is voor de sector een standaard procedure geworden. Dit gebeurt altijd op basis van droog glas. De transmissie verandert echter (sterk) wanneer er water condenseert aan de binnenkant van het glas. Door materialen te ontwikkelen op basis van condensatiegedrag kan tot 5% meer zonlicht gebruikt worden en daarmee de energie-efficiëntie in dezelfde mate worden verhoogd.

Zo neemt de transmissie meestal af bij helder glas, omdat zich bij condensatie vaak druppeltjes vormen die het licht reflecteren in plaats van doorlaten. Zeker als het glas water afstoot door bijvoorbeeld een hydrofobe coating.  Met de opkomst van diffuus glas  en uit proeven die hiermee gedaan zijn, is duidelijk geworden dat het voordeel hiervan niet alleen in een betere lichtverdeling zit maar vaak ook in een verhoogde lichttransmissie onder natte omstandigheden. In tegenstelling tot helder glas vormen zich bij condensatie geen druppels wordt de oppervlaktestructuur ‘dichtgesmeerd’ waardoor zich een laag vormt die een anti reflecterende werking heeft waardoor de transmissie toeneemt.

Meetprotocol ontwikkelen

Omdat een kasdek gedurende een groot deel van het jaar nat is aan de binnenkant is het belangrijk om met een gestandaardiseerde meting de transmissie te kunnen bepalen. In een nieuw project wordt momenteel een betrouwbaar en robuust meetprotocol ontwikkeld dat beschikbaar komt voor de sector en toeleverende industrie. Het protocol gaat uit van echte condens met behulp van de juiste combinatie van temperatuur en luchtvochtigheid en een materiaal dat onder een helling ligt gelijk aan een echt kasdek. Ook natuurlijke processen zoals afvloeien van druppels worden meegenomen.

Betere energie-efficiëntie

De voorlopige resultaten laten zien dat de transmissie van helder glas enkele procenten lager wordt terwijl diffuus glas juist enkele procenten transparanter wordt en dat de meting reproduceerbaar is. Door materialen te ontwikkelen op basis van condensatiegedrag kan tot 5% meer zonlicht gebruikt worden en daarmee de energie-efficiëntie in dezelfde mate worden verhoogd.

Het project wordt gefinancierd door het programma Kas als Energiebron (ministerie van EZ en LTO Glaskracht Nederland), Stichting Programmafonds Glastuinbouw en Glascom Tuinbouw B.V.